Za kandidaturu na izborima više ne treba prebivalište staro šest mjeseci. BIt će dovoljno prijaviti se na dan raspisivanja izbora

Ministarstvo pravosuđa i uprave pustilo je u e-Savjetovanje prijedlog izmjena Zakona o lokalnim izborima prema kojemu bi se smanjio broj dužnosnika, piše u utorak Jutarnji list.

Tako bi župani u županijama s više od 250.000 stanovnika te gradonačelnici u gradovima koji imaju više od 100.000 stanovnika imali dva zamjenika koji se biraju zajedno s njima na neposrednim izborima.

Župan u županiji koja ima do 250.000 stanovnika te gradonačelnik u gradu koji ima vise od 35.000 do 100.000 stanovnika i gradu koji je sjedište županije imali bi jednog zamjenika koji se bira zajedno s njima, dok će se općinski načelnici i gradonačelnici gradova koji imaju manje od 35.000 stanovnika i nisu sjedišta županija birati bez zamjenika.

Osim toga, ide se i na smanjenje broja vijećnika u predstavničkim tijelima pa bi se tako Skupština Grada Zagreba sa 51 zastupnika smanjila na njih 47.

Još je jedna važna novost o kojoj se ranije nije govorilo, a to je odredba o prebivalištu. Više ne bi vrijedila norma da se kandidirati može samo osoba koja ima prebivalište najmanje šest mjeseci u mjestu kandidature, nego bi uvjet bio da prebivalište ima na dan raspisivanja izbora.

Vlada je ovaj zakonski prijedlog najavljivala kao reformski potez s ciljem stvaranja jeftinije, manje i efikasnije lokalne samouprave, no oporba tvrdi da su to samo kozmetičke promjene koje “vještiji” lokalni čelnici već sada izigravaju.

Komentari