U doba epidemije koronavirus bukti i epidemija ovisnosti

profimedia

U Mjesecu smo borbe protiv ovisnosti koji se u Hrvatskoj obilježava do 15. prosinca. Cilj je senzibilizirati javnost na problem svih oblika ovisnosti, osobito o drogi. Tim povodom Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku u Saboru je sazvao i tematsku sjednicu: Epidemija ovisnosti u doba epidemije COVID-a.

Zabrinjavajući podaci o sve većoj konzumaciji droga, osobito među mladima, dovode do zaključka da se epidemija ovisnosti i epidemija COVID-a na neki način “križaju”.

– Ono što se dešava u Europi dešava se i kod nas, s tim da za neka sredstva ovisnosti nažalost prednjačimo. To su konkretno “dizalice” – amfetamini, kokain i sintetski kanabinoidi. S tim imamo veliki problem, na tržištu je veća ponuda, ali i potražnja, kaže prof. Zoran Zoričić, voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama KBC-a Sestre milosrdnice.

Droga se sa ulice preselila na internet


U jeku pandemije došlo je do poremećaja na tržištu droga, pogotovo na ulici. No čini se da su se krijumčari i konzumenti prilagodili i našli nove načine opskrbe – tržište se preselilo na internet.

– Preventivni program počinje unutar obitelji, unutar kuće i unutar vlastitog okruženja. Uzalud nam svi programi i sve nacionalne strategije koji se danas financijaru prreko EU fondova, ako nemamo zdravu obitelj i zdravo društvo, upozorava specijalist psihijatrije Ivan Ćelić specijalist psihijatrije sa Klinike za psihijatriju Vrapče.

Ono što pandemija nije promijenila – prvi su znakovi ovisnosti

– Ako mlada osoba, srednjoškolac, student potpuno promjeni društvo, ako počne zakazivati na radnom i socijalnom planu, ako više ne polaže ispite na studiju ili ako kasni i ne dolazi na radno mjesto – to su signali da se nešto s tom osobom događa, dodaje Ćelić.

U Klinici za psihijatriju Vrapče nakon lockdowna bilježili su čak 25% više hospitalizacija. Panedmija je promijenila i liječenje ovisnika, kaže ravnateljica Klinike za psihijatriju Vrapče prof. Petrana Brečić. Uspostavljena je telepsihijatrihska mreža tako da je klinika postala prvi telepsihijatrijski centar u Hrvatskoj koji je uspio povezati bolnicu čak i sa komunama.

A da bi u njih dolazilo što manje ljudi, stručnjaci su složni, važno je što prije donijeti nacionalnu strategiju za borbu protiv droge i poboljšati preventivne programe od najranije dobi.

Komentari