Tomašević objavio 2000 stranica dokumenta kojeg mu je predala bivša uprava. Evo što piše u njemu

Izvor: Gradsko poglavarstvo

Na internetskim stranicama Grada objavljen je Zapisnik o primopredaji izvršnih ovlasti gradonačelnika Grada Zagreba. Zapisnik o primopredaji potpisali su nekadašnja obnašateljica dužnosti gradonačelnika dr.sc. Jelene Pavičić Vukičević i novi gradonačelnik Tomislav Tomašević. U Zapisniku su navedena i popratna izvješća. 

Zapisnik sadrži 1.931 stranicu, a prilikom primopredaje izvršnih ovlasti predstavnici bivše Gradske uprave predali su novoizabranom vodstvu. S obzirom da je sve transparentno, građani mogu pregledati preuzimanjem sa službene stranice Grada.

Zapisnik o primopredaji sadrži:

1. Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga izvršne ovlasti u mandatu gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, dipl. polit. i zamjenice gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba, dr.sc. Jelene Pavičić Vukičević od 12. lipnja 2017. do 3. lipnja 2021.


2. Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za razdoblje od 1. siječnja do 27. veljače 2021. za gradonačelnika Milana Bandića

3. Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za razdoblje od 28. veljače do 3. lipnja 2021. s prilozima (Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika za proračunsku godinu 2020., Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za proračunsku godinu 2021., Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za proračunsku godinu 2021.,

4. Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2020.)

5. Pečat gradonačelnika Grada Zagreba (nije priložen)

6. Zapisnik o deponiranju potpisa Jelene Pavičić Vukičević kod javnog bilježnika

7. Potpisni karton osobe ovlaštene za zastupanje Jelene Pavičić Vukičević

8. Pregled ovlaštenika za potpisivanje naloga za plaćanje po svim računima otvorenim u ZABA

9. Bilancu Grada Zagreba za razdoblje od 1. siječnja do 30. svibnja 2021.

10. Preliminarni izvještaj o ostvarenju prihoda i primitaka, izvršenju rashoda i izdataka Proračuna Grada Zagreba za razdoblje siječanj-svibanj 2021.

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020., izvješća o izvršenju programa javnih potreba po djelatnostima, izvješća o izvršenju programa radova, izvješća o izvršenju programa financiranja udruga po područjima te izvješća o izvršenju programa sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova u 2020.

Komentari