Sabor raspravlja o rebalansu proračuna, podmirivanje zdravstvenih troškova

Sabor/ilustracija Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatski sabor raspravlja o izmjenama državnog proračuna. Vlada predlaže da se ukupni proračunski prihodi povećaju za tri milijarde, a rashodi za 9,4 milijarde kuna

Tim prijedlogom ukupni proračunski prihodi povećavaju se za tri milijarde kuna, na 150,3 milijarde, ukupni rashodi za 9,4 milijarde kuna, odnosno planirani su u iznosu od 167,4 milijarde kuna, rekao je premijer Andrej Plenković.

Manjak državnog proračuna iznosit će 17,1 milijardu kuna ili 4,3 posto BDP-a, a manjak opće države prema ESA 2010 metodologiji, 15,3 milijardi kuna ili 3,8 posto BDP-a.


Premijer očekuje da taj manjak neće ugroziti planirani tempo ulaska Hrvatske u eurozonu. Navodi da je osnovni motiv rebalansa prije svega podmirivanje troškova zdravstvenog sustava. Očekuje se da će se udio javnog duga u BDP-u u 2021. smanjiti za 2,2 postotna boda u odnosu godinu ranije te će iznositi 86,6 posto BDP-a.

Zbog rokova za podnošenje amandmana, Sabor o rebalansu neće glasovati ovaj petak, nego slijedeći tjedan.

Ovaj tjedan zastupnici će raspraviti i Vladin prijedlog zakona o gospodarenju otpadom (EU) kojim se do 2035. određuju novi, viši ciljevi odvajanja i recikliranja otpada, 65 umjesto 50 posto i novi niži ciljevi za odlaganje otpada, 10 posto.

Time će se zabraniti stavljanje na tržište određenih jednokratnih plastičnih proizvoda (npr. slamke, pribor za jelo, štapići za uši i sl.) , a od 1. siječnja iduće godine i laganih plastičnih vrećica za nošenje.

Izuzetak su vrlo lagane plastične vrećice koje se koriste isključivo iz higijenskih razloga ili koje služe isključivo kao primarna ambalaža za rasutu hranu, kada to pomaže sprječavanju bacanja hrane. Propisuje se i da su obveznici izrade plana gospodarenja otpadom Hrvatska i županije, odnosno Grad Zagreb, rekao je ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

S obzirom na to da je epidemiološka situacija povoljna, broj zastupnika se sa 41 povećava na 71. Maske su i dalje obvezne.


Komentari