Sabor o izmjeni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Davor Pongracic / CROPIX

Zastupnici Hrvatskog sabora s radom će nastaviti u četvrtak raspravom o izmjenama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića čije donošenje predlaže Vlada s namjerom da se stvori jasno i transparentno okruženje za porezne obveznike.

Donošenje se predlaže s obzirom na uočenu potrebu jednostavnijeg, jasnijeg i pojmovno preciznijeg normativnog izričaja u odnosu na definiciju predmeta oporezivanja i načina utvrđivanja posebnog poreza te otklanjanja svih eventualnih dvojbi u primjeni zakona, odnosno radi potpune određenosti i predvidivosti. Pri tome treba voditi računa da će se uredbom Vlade Republike Hrvatske urediti način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza, stoji u obrazloženju ii dodaje da se donošenje predlaže po hitnom postupku.

U obrazloženju se također navodi da je Zakonom o izmjenama i dopuni zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića koji je stupio je na snagu 1. siječnja 2020. godine, moderniziran  sustav oporezivanja bezalkoholnih pića u Republici Hrvatskoj. To je učinjeno na način da je napušten dosadašnji linearni sustav oporezivanja bezalkoholnih pića utemeljen isključivo na količini te se zamjenjuje sustavom utemeljenim prema volumenu i prema sadržaju šećera, te sadržaju metil-ksantina i taurina, pri čemu će se na bezalkoholna pića s manjim sadržajem šećera plaća manji posebni porez, pojašnjavaju predlagatelji.

Izmjenom Zakona nastavlja se provedba porezne reforme, pri čemu se predložene izmjene odnose na normotehničko i pojmovno uređenje zakonskog teksta u svrhu stvaranja predvidivog i transparentnog okruženja za porezne obveznike te otklanjanja eventualnih dvojbi u njegovoj primjeni. Nužna je cjelovita pravovremena prilagodba sustava oporezivanja posebnim porezom na bezalkoholna pića novom pravnom režimu koji je u bitnome uspostavljen poreznom reformom, stoji, među ostalim, u obrazloženju.Komentari