Sabor je prihvatio Nacionalni strateški okvir protiv raka i Izvješće o provedbi Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH

Sabor/Patrik Macek/PIXSELL

Hrvatski sabor jednoglasno je u utorak prihvatio Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030., kojim se želi unaprijediti sveobuhvatno praćenje, prevencija i liječenje malignih bolesti.

Taj dokument, koji je dobio potporu 127 zastupnika, sadrži objedinjene mjere primarne, sekundarne i tercijarne prevencije te optimizaciju zdravstvene skrbi za onkološke bolesnike.

Rak je vodeći javnozdravstveni problem u Hrvatskoj, kao i u cijeloj Europskoj uniji, a procjenjuje se da u Hrvatskoj živi 170.000 osoba koje su bolovale ili boluju od raka.

Broj oboljelih od raka u svijetu i Hrvatskoj u stalnom je porastu – Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da će svjetski broj novooboljelih porasti s 18 milijuna u 2018. na 29,5 milijuna u 2040. godini, dok će broj umrlih porasti sa 9,5 na 16,4 milijuna godišnje.Nakon kardiovaskularnih bolesti, rak je drugi najčešći uzrok smrtnosti u Hrvatskoj, odgovoran je za 27 posto smrtnih slučajeva u 2018. godini, vodeći je uzrok smrtnosti kod osoba mlađih od 65 godina te je odgovoran za polovicu smrti kod žena i 35 posto kod muškaraca.

Sabor je većinom glasova prihvatio Izvješće o provedbi Deklaracije o položaju hrvatskog naroda u BiH za prošlu godinu koje mu ju podnijelo Ministarstvo vanjskih poslova.

Komentari