Ribić: Fakultet hrvatskih studija nezakonito je osnovan iz osobnih interesa

Zeljko Puhovski / CROPIX

Iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja komentirali su imenovanje Pave Barišića dekanom Hrvatskih studija.

“Nedavno, na božićnom domjenku Hrvatskih studija, podružnica Sveučilišta u Zagrebu, ‘dekan’ nezakonito proglašenog ‘Fakulteta’ hrvatskih studija profesor Pavo Barišić, imenovan od strane rektora Sveučilišta u Zagrebu, konstatirao je “da je osnivanje Fakulteta hrvatskih studija provedeno pravno besprijekorno i prema najvišim standardima sveučilišne autonomije, a da o nezakonitosti govore upravo oni koji su osuđeni zbog nezakonita djelovanja”, pri čemu apostrofira Sindikat znanosti. Vezano za nekoliko takvih izjava profesora Barišića, ovim dopisom valja javnosti skrenuti pozornost na sljedeće.

Da se radi o nezakonitom početku rada fakulteta vidljivo je već iz činjenice da je člankom 51. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju određeno da visoko učilište može započeti obavljanje djelatnosti i izvođenje određenih studija tek nakon upisa u Upisnik visokih učilišta i registar ustanova pri trgovačkom sudu. Pretragom Sudskog registra vidljivo je da u istom ne postoji ustanova pod nazivom Fakultet hrvatskih studija, stoga ustanova pod nazivom Fakultet hrvatskih studija u ovom trenutku ne djeluje zakonito.

Sindikat znanosti ima izravni interes u ovom pitanju jer se Odlukom o osnivanju Fakulteta predviđa sklapanje novih ugovora o radu s dosadašnjim zaposlenicima Hrvatskih studija, iako Zakon o radu izričito kaže da pri statusnim promjenama ustanova dolazi do prijenosa ugovora o radu u neizmijenjenom obliku. Sumnjamo da je to način na koji se nova uprava želi riješiti dijela nepodobnih zaposlenika na eklatantno nezakonit način.Tvrditi da su sudovi ti koji presuđuju je li nešto zakonito ili nije i da nitko drugi nema u društvu pravo ukazivati na nezakonitosti, ne samo da je ispod akademske razine, nego je prije svega obrana nezakonitosti same, pogotovo u okolnostima odgođene pravde u kojima djeluje naše pravosuđe. Sudovi su zadnji koji donose ocjene o nezakonitosti. Prije njih djeluje cijeli niz institucija izvršne i zakonodavne vlasti koje se službeno mogu očitovati je li nešto zakonito ili nije (npr. ovdje je to Ministarstvo znanosti). U suprotnom niti javnost ne bi imala pravo na ocjene o nezakonitosti, a ona to radi svakodnevno.

Gospodin Čović, koji je nezakonito ostao i nakon 70. godine u radnom odnosu, kao stvarni demijurg većine postupaka oko Hrvatskih studija, i Pavo Barišić trebaju prestati dovoditi u zabludu zaposlenike i studente hrvatskih studija govoreći da je osnivanje njihovog fakulteta pravno besprijekorno, a djelovanje Sindikata usmjereno protiv Hrvatskih studija, autonomije pravosuđa, slobode medija, sveučilišta i drugih društvenih vrijednosti. Djelovanje Sindikata usmjereno je protiv nakaradnog shvaćanja tih vrijednosti i njihovog iskorištavanja u svrhu osiguravanja partikularnih i osobnih interesa, a eklatantan primjer toga je nezakonito osnivanje tzv. Fakulteta hrvatskih studija. Gospoda istinu znaju predobro, ali izvrću.

Na kraju, suprotno onome što tvrdi “dekan” Barišić, ovom prilikom moramo istaknuti i to da Sindikat znanosti nikada ni za što nije osuđen. Pitanje štrajka radi zaštite akademskih prava nastavnika i znanstvenika koji je prije nekoliko godina od strane sudstva oglašen nezakonitim složeno je pravno pitanje i pred našim je Sindikatom ogroman zadatak osiguravanja svih pretpostavki da u buduće prava nastavnika na štrajk po navedenoj osnovi, ne budu dovođena u pitanje od nekompetentnog sudstva, podložnog utjecaju politike i tzv. uglednih građana. Samo takvo sudstvo moglo je zabraniti štrajk za akademska prava i slobode, i samo je takvo sudstvo moglo poistovjetiti sveučilište s korporacijom”, stoji u priopćenju koje potpisuju Igor Radeka, predsjednik Velikog vijeća te Vilim Ribić, glavni tajnik sindikata.

Komentari