Policijski sindikati se ne mogu dogovoriti tko ima pravo organizirati štrajk

Sindikat policije Hrvatske ne želi ulaziti u nepromišljeni štrajk policajaca u organizaciji jednog malobrojnijeg sindikata.

“Napominjemo kako sindikat bez reprezentativnosti prema važećim zakonskim odredbama niti ne može organizirati legalan štrajk iz razloga na koje se poziva. Naime, osnovica i iznos plaće policajaca regulirani su kolektivnim ugovorom, a Zakon o radu jasno propisuje kako zbog izmjena istog pozivati na štrajk imaju pravo samo sindikati kojima je utvrđena reprezentativnost”, izjavio je sindikat hrvatskih policajaca.

Dodali su kako će, kao što su i do sada radili, nastaviti koristiti svoju pregovaračku snagu s poslodavcem. Do sada su uspjeli vratiti pojedina prava koja su im, po njihovim riječima, tijekom prijašnjih vlada oduzeta. Tako su uspjeli poboljšati materijalni status službenika.

SINDIKAT: Upotrijebit ćemo sva raspoloživa sredstva da bi si povećali plaće

“Nećemo odustati od našeg osnovnog cilja, a to je povećanje početne plaće policajca na visinu trenutnog koeficijenta 1.00, a u toj borbi ćemo upotrijebiti sva dopuštena sredstva. Ali o vremenu i načinu ćemo sami odlučiti”, navedeno je u priopćenju Sindikata policije Hrvatske.


Uz borbu za vlastiti materijalni boljitak, Sindikat policijskih službenika je podržao i borbu prosvjetnih djelatnika koja je trenutno u tijeku.

“Prvenstveno dajemo podršku iz razloga jer socijalnog dijaloga između Vlade RH kao poslodavca i sindikata uopće nema obzirom da Vlada komunicira sa sindikatima putem medija umjesto za stolom uz dijalog i argumente”, dodali su na kraju.

Komentari