Plenković na sjednici Vlade upozorio da situacija oko štrajka nije normalna

Damjan Tadic / CROPIX

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske na dnevnom redu je između ostalog i Nacrt konačnog prijedloga Ovršnog zakona i Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za 2020. godinu.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u uvodu sjednice Vlade rekao da je Ministarstvo financija izdalo obveznicu u iznosu od 11 milijardi kuna te istaknuo da je to novo zaduženje ostvareno po najpovoljnijim uvjetima u povijesti.

“Zadužili smo se na domaćem tržištu kapitala po povoljnim uvjetima u iznosu od 3,5 milijardi kuna do 2024. te 7,5 milijardi kuna do 2034. godine, uz prinos od 0,36 posto i kamatnu stopu od 0,25 posto. To je puno povoljnije nego što je bilo ranije”, rekao je Plenković.

Plenković je komentirao i štrajk u školama, te još jednom pozvao sindikate na pregovore.“Jučer je bio mirni prosvjed koji poštujemo, ovo nije Vlada koja nije išla ususret pravima radnika, povećanju plaća i mirovina, malo smo i odgovorni što su se povećale plaće u našem mandatu za 11,49 posto, što ćemo danas na Vladi nakon pregovora sa sindikatima državnih službi potvrditi kao dogovor, rekao je Plenković.

“Moramo svi pokazati stupanj odgovornosti, to je glavna poruka. Ovo nije pitanje emocija, ovo je pitanje racija, argument o reformi koja zahtijeva dosta ulaganja, točno. Mi hoćemo razgovarati, razgovaramo stalno. Optuživati Vladu da ne razgovara to nije točno, ni u kojoj varijanti. Taj argument ne stoji. Apeliram i na roditelje i na djecu, da svi skupa shvate da ne ići u školu nije normalno. U školu se mora ići, zato škola i postoji”, rekao je Plenković, dodavši da Vladi koja povećava plaće nije korektno raditi bunt na temi koja se odnosi na djecu.

“Bili smo vrlo uviđajni do 15. studenoga štrajk je plaćen, ovo što se radi od utorka je i nepotrebno i nekorektno. Zovu i nas roditelji i pitaju što ćemo, dokle ćemo ne ići u školu s našom djecom. Pitaju ljudi”, kazao je premijer u uvodnom govoru na sjednici Vlade.

Investicijski kreditni rejting Hrvatske je “istinsko postignuće” Vlade, smatra Plenković, te je dodao da će to osjetiti i gospodarstvenici.

Na dnevnom redu Ovršni zakon

Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:

1. Nacrt konačnog prijedloga Ovršnog zakona (EU)

2. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (EU)

3. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (EU)

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1907/2006 (EU)

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dodatka II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike

6. Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2020.

7. Prijedlog odluke o imenovanju revizorskog društva za reviziju godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije za godinu koja završava 31. prosinca 2019. godine

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije

9. Prijedlog odluke o načinu snošenja manjka prihoda u 2018. godini te raspolaganju ukupnim viškom prihoda nad rashodima Hrvatskog hidrografskog instituta u 2019. godini

10. Prijedlog zaključka o odobrenju Zapisnika o XXII. zasjedanju Stalne hrvatsko-mađarske komisije za vodno gospodarstvo

11. Prijedlog zaključka u vezi s Memorandumom o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Izraelske nacionalne uprave za kibernetiku Države Izraela o suradnji u području kibernetičke sigurnosti

12. a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o prijenosu ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu

b) Prijedlog zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o prijenosu ovlasti za pružanje operativnih usluga u zračnom prometu

13. Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske.

Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice

1. Prijedlog stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development), 25. studenoga 2019. godine

2. Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata, na čelu s počasnim konzulom (tajno)

3. a) Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu
b) Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu

4. Kadrovska pitanja

5. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Komentari