Pandemija utjecala na liječenje djece oboljele od raka. Čak 78 posto bolnica u svijetu prijavilo poremećaje liječenje

Globalna procjena pokazala je da je pandemija utjecala na pružanje skrbi djeci oboljeloj od raka u 78 posto bolnica.

Pandemija koronavirusa utjecala je na liječenje djece oboljele od raka u više od 75 posto bolnica širom svijeta, prema istraživanju objavljenom u časopisu Lancet Child & Adolescent Health journal.

Koronavirusna bolest značajno je opteretila bolnice i zdravstvene sustave, posebno u zemljama u razvoju, jer su mnoge zdravstvene ustanove bile preplavljenje oboljelima od covida-19.

Globalna procjena pokazala je da je pandemija utjecala na pružanje skrbi djeci oboljeloj od raka u 78 posto bolnica.


Liječnici i akademici koji su proveli studiju kazali su kako su utvrdili da postoji značajni poremećaj u postupcima postavljanja dijagnoza raka kod djece, a u 43 posto bolnica od početka pandemije postavljeno je manje dijagnoza raka nego što je bilo za očekivati.

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 311 zdravstvenih djelatnika u 213 zdravstvenih ustanova u 79 zemalja svijeta i obuhvatilo je i osam bolnica i sveučilišta u Britaniji, Indiji, Maroku, Španjolskoj, Urugvaju i SAD-u.

Uz usmjerenost zdravstvenih sustava na koronavirus, svaka treća zdravstvena ustanova izvijestila je da je uočila “porast broja pacijenata čija terapija nije započela ili je bila odgođena četiri i više tjedana – što je poznato pod nazivom ‘napuštanje terapije’.”

Virus kod djece rijetko uzrokuje težu bolest, no oni s drugih bolestima poput raka imaju veće izglede biti osjetljiviji na virus.

Sedam posto bolnica obuhvaćenih istraživanjem “potpuno je u nekom trenutku zatvorilo odjele pedijatrijske onkologije”, od početka pandemije. Najveći dio njih (87 posto) bio je u srednje razvijenim ili siromašnim zemljama.

Trećina bolnica suočena sa smanjenim financiranjem

Među 200-tinjak bolnica koje su autori istraživanja kontaktirali u 79 zemalja, 79 posto izvijestilo je da je smanjen broj pedijatrijskih operativnih onkoloških zahvata.

Znanstvenici su utvrdili da je liječenje u zemljama s niskim i srednjim prihodima bilo neproporcionalno pogođeno, a liječnici su izvijestili i o poremećajima u davanju kemoterapije i liječenju zračenjem.

Oko trećine bolnica bilo je suočeno i sa smanjenim financiranjem, a u 19 posto smanjio se broj raspoloživih kreveta na pedijatriskim onkologijama.

Ranija istraživanja upozorila su na raširene poremećaje ostalih medicinskih postupaka zbog pandemije.

Svaka peta osoba u SAD-u, zemlji u kojoj je zabilježen najveći broj umrlih od covida-19, bila je suočena bilo s odgodom ili preskakanjem liječenja, prema istraživanju koje je u prosincu provelo sveučilište Harvard.

Komentari