Otkrivamo koliko osoba zapošljavaju gradovi i ministarstva. Na upit nam odgovorila samo jedna županija

Rade li zaposleni u privatnom sektoru za one u državnom i javnom sektoru, što znači da se državni i javni službenici financiraju iz Državnog proračuna kojeg uglavnom financijskim sredstvima pune privatnici i njihovi radnici, nastavak je našeg istraživanja.

Iako smo poslali mailove s upitom o tome koliko ima zaposlenih u ministarstvima, županijama i županijskim središtima te u tvrtke koje su u državnom vlasništvu, dosad smo dobili samo nekoliko odgovora, preciznije odgovorilo nam je 14 ministarstava, osam gradova, jedna županija i HEP.

Prije detaljnog objašnjenja o broju zaposlenika i njihovim prosječnim plaćama, treba razjasniti što su to zapravo državni službenici i namještenici koji obavljaju poslove u državnim tijelima.

Moramo priznati da ni nama u početku nisu baš bili jasni ti, kruti birokratski pojmovi jer ih u privatnom sektoru nema, ali smo shvatili da su državni službenici osobe koje kao redovno zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga državnih tijela koji je utvrđen Ustavom, zakonom ili drugim propisom donesenim temeljem zakona.Osim toga, državni službenici su i osobe koje obavljaju informatičke poslove, opće i administrativne poslove, planske, materijalno-financijske i računovodstvene i slične poslove, stoji u objašnjenju Ministarstva uprave.

Namještenici su pak osobe koje obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela.

Laičkim rječnikom rečeno, to su sve one tete kuharice, konobarice, čistačice i stričeki domari i dostavljači bez kojih je nezamisliv bilo koji posao državnih službenika.

Analizirajući to pojašnjenje može se zaključiti kako jedan administrator, primjerice u nekoj gradskoj ispostavi Porezne uprave o čijem izračunu poreza strepi svaki manji obrtnik i vlasnik tvrtke, ne bi mogao “pravodobno i kvalitetno obaviti posao iz djelokruga državnog tijela” odnosno napisati porezno rješenje bez da mu namještenica Porezne uprave tj. kuharica nije skuhala kavu. I za to su potrebne naravno dvije plaće.

Gradovi tihi i s najviše zaposlenih

U privatnom sektoru toga nema. Osnivač je nerijetko i direktor, dostavljač, čistač, vozač…službenik i namještenik u jednom, rekli bismo “homo universalis”. No, ta osoba za razliku od njih dvije u Poreznoj upravi dobiva samo jednu plaću iako obavlja poslove za četiri osobe.

Stoga nas je zanimalo kako to izgleda na papiru odnosno koliko imamo službenika i namještenika u ministarstvima.

Zbrajajući zaposlene, zaključili smo da je u 14 ministarstava zaposleno nešto više od 31 tisuća djelatnika. Ako znamo da Hrvatska ima 128 gradova, a upite smo poslali u samo 20 gradova, središta županija, dobili smo odgovore od samo njih osam.

Posebno je Grad Zagreb, kao glavni grad, u kojem je zaposleno nešto više od 3000 osoba.

U Zagrebačkom holdingu je zaposleno oko 20 tisuća osoba.

Na raznim poslovima u Gradu Rijeci zaposleno je 520 djelatnika, ali zato tvrtke čiji je osnivač Grad Rijeka zapošljavaju 1864 djelatnika. Porazno je to što je od svih županija, odgovorila jedino Varaždinska te stoga pohvaljujemo nadležne u toj županiji.

Samo nekolicina ministarstava nije odgovorila

A sada krenimo redom…kako to zapravo izgleda po ministarstvima…

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja su odgovorili kako su tamo “zaposlene 354 osobe, od čega 347 službenika i namještenika te sedam državnih dužnosnika”. Nadalje su rekli kako je prosječna plaća službenika i namještenika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja za veljaču ove godine iznosila 10.068,73 kuna bruto odnosno 7.064,90 kuna neto.

“U Ministarstvu znanosti i obrazovanja radna mjesta su raspoređena u unutarnje ustrojstvene jedinice tog ministarstva, a sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i obrazovanja – Narodne novine, br. 86/17 i 79/19”, istaknuli su iz tog ministarstva.

U sustavu Ministarstva unutarnjih poslova ukupno je zaposleno nešto više od 25.500 državnih službenika i namještenika, a od toga je nešto više od 20.000 policijskih službenika, oko 4.200 državnih službenika, oko 1100 namještenika.

“Prosječna neto plaća u veljači ove godine za sve zaposlenike MUP-a iznosila je 6.922,00 kuna , a prosječna bruto plaća po istim parametrima je iznosila 9.424,00 kuna”, naglasili su u MUP-u.

Iz Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku su rekli kako ukupno zapošljavaju 313 zaposlenika, i to 302 službenika, pet državnih dužnosnika, pet namještenika te jednu osobu zaposlenu temeljem članka 47. Zakona o sustavu državne uprave.

Prosječna bruto plaća zaposlenika ministarstva je 9.790,14 kn (Bruto 1), dok je prosječna neto plaća 6.867,85 kn. Podaci koji su uzeti za izračun prosječne bruto/neto plaće je rekapitulacija obračuna plaće za veljaču 2020.

U Ministarstvu se obavljaju stručni, administrativni i inspekcijski poslovi.

U Ministarstvu zdravstva ukupno je 263 zaposlenih, od čega je sedam dužnosnika i 256 državnih službenika i namještenika.

Prosječna neto plaća iznosi 7.840,24 kuna, a prosječna bruto 1 plaća 11.324,64 kuna te prosječna bruto 2 plaća – 13.188,60 kuna.

“Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva zdravstva sistematizirana su radna mjesta. Radna mjesta su strukturirana prema podjeli na državne službenike i namještenike. Ministarstvo zdravstva ima zaposlenih 250 državnih službenika i šest namještenika”, naglasili su iz Ministarstva zdravstva.

U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja zaposleno je 294 državnih službenika i namještenika.

Plaće (koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta) i državnih službenika i namještenika propisane su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi.

“Sukladno Zakonu o državnim službenicima, poslove u tijelima državne uprave, pa tako i Ministarstvu, obavljaju državni službenici i namještenici. Državni službenici su osobe koje kao redovno zanimanje obavljaju poslove iz djelokruga državnih tijela koji je utvrđen Ustavom, zakonom ili drugim propisom donesenim temeljem zakona, te osobe koje obavljaju informatičke poslove, opće i administrativne poslove, planske, materijalno-financijske i računovodstvene poslove i slične poslove”, istaknuli su u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

A mi smo ponovili gradivo o službenicima i namještenicima.

Ujedno smo saznali kako su u tom ministarstvu zaposlena 290 državna službenika i četiri namještenika.

U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava zaposleno je 198 državnih dužnosnika, službenika i namještenika. Ministarstvo ima 187 državnih službenika i četiri namještenika.

Kako ističu u tom ministarstvu, Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva rada i mirovinskog sustava sistematizirana su radna mjesta, a strukturirana su prema podjeli na državne službenike i namještenike.

Prosječna neto plaća iznosi 7.870,93 kune, a bruto iznosi 11.600,55 kuna.

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture na dan 1. travnja ove godine bilo je zaposleno 852 službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme te dužnosnika.

Prosječna neto plaća isplaćena za veljaču ove godine iznosila je 7.241.32 kuna a bruto plaća 11.960,30 kuna.

Iz Ministarstva obrane (MORH) odgovorili su kako je trenutno zaposleno 988 djelatnika.

“Što se tiče iznosa prosječne plaće zaposlenika, možemo vas izvijestiti kako točan iznos plaća ovisi o koeficijentu, osobnim olakšicama, prirezima, radnom stažu i sl.”, rekli su u MORH-u.

S obzirom da smo sve pitali o tome kako su raspoređena radna mjesta, ali kolokvijalnim rječnikom rečeno – “operativci” i “administratori”, željeli smo zapravo istaknuti da treba odijeliti zaposlenike koji rade na terenu tzv. “operativce” od onih koji su stalno u uredu, koje smo nazvali “administratorima”. No, mnogima “nije bilo jasno” što pod time mislimo i da “oni nemaju na taj način razrađenu sistematizaciju radnih mjesta”.

Tako su i nam i iz MORH-a odgovorili kako su “sistematizacijom radnih mjesta u okviru Pravilnika o unutarnjem redu MORH-a definirani nazivi radnih mjesta te opis poslova i radnih zadaća. Međutim,  po nazivu i opisu poslova pojedinog radnog mjesta nije moguće izvršiti podjelu na kategorije koje navodite. Naime, po nazivu radnog mjesta, trenutno je u Ministarstvu obrane osam djelatnika čiji je naziv definiran riječju ‘administrativni’“.

Odgovore smo dobili i iz Ministarstva hrvatskih branitelja u kojem je zaposleno 252 državnih službenika i namještenika.

Prosječna bruto plaća isplaćena za ožujak iznosi 8.779,99 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 6.239,27 kuna.

“Zaposlenici Ministarstva hrvatskih branitelja raspoređeni su na radna mjesta sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja (NN 108/17 i 79/19)”, odgovorili su iz Ministarstva hrvatskih branitelja.

U Ministarstvu zaštite okoliša i energetike je trenutno zaposleno 429 službenika i tri namještenika, od čega devet državnih dužnosnika.

Prosječna neto plaća iznosi 7.095,05 kuna, a prosječna bruto plaća iznosi 10.089,85 kuna.

“Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Narodne novine 67/2019) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva te poslove iz djelokruga Ministarstva ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima službenici i namještenici obavljaju sukladno rasporedu na radna mjesta unutar sljedećih ustrojstvenih jedinica, a to su kabinet ministra, glavno tajništvo, uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, uprava za zaštitu prirode, uprava za energetiku, uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, zavod za zaštitu okoliša i prirode, uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove, samostalni sektor za pravne poslove, samostalna služba za odnose s javnošću i protokol i samostalni odjel za unutarnju reviziju”, istaknuli su iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ima 459 zaposlenih.

Kako su istaknuli “plaća državnih službenika i namještenika utvrđuje se temeljem odredbe članka 35. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, a u skladu s odredbama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, koja se primjenjuje na temelju odredbe članka 144. stavka 2. Zakona o državnim službenicima”.

Plaću radnog mjesta državnog službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža. Osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike od 1. siječnja 2020. godine iznosi 5.809,79 kuna, a utvrđena je Dodatkom II. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske  uređeni su nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, način planiranja poslova, radno vrijeme i uredovni dani, kao i druga pitanja od značaja za rad Ministarstva.

U Ministarstvu pravosuđa je na dan 31. ožujka ove godine bilo zaposleno 790 službenika i namještenika.

Plaće državnih službenika, odnosno namještenika čine umnožak osnovice za izračun plaće s koeficijentom složenosti poslova, uvećan za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža.

Osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike iznosi 5.809,79 kuna, a koeficijenti složnosti poslova regulirani su Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi.

Ministarstvo pravosuđa temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave obavlja upravne i druge poslove navedene u ovome Zakonu. Administrativne i opće poslove obavlja 524 službenika i namještenika, dok 266 službenika obavlja poslove osiguranja pravosudnih tijela.

U Ministarstvu državne imovine ukupno je 180 zaposlenih (što uključuje i pet dužnosnika – ministar, dva državna tajnika, dva pomoćnika ministra).

Prosjek bruto plaća za ožujak u Ministarstvu iznosi 9.180,55 kuna, dok prosjek neto plaća iznosi 6.488,43 kuna.

Od 180 zaposlenih u Ministarstvu državne imovine 136 osoba je VSS, a 44 osobe su SSS. U pravilu administrativne poslove obavljaju osobe sa SSS, a operativne s VSS. Vozači, pisarnica, arhiva rade isključivo administrativne poslove.

Međutim, tajnice rade administrativne i dio operativnih poslova, dok dio SSS osoba rade pretežito operativne poslove, a manji dio im je administrativan (financije, očevici i slično). S druge strane VSS osobe koje rade operativne poslove, rade uvijek i dio administrativnih poslova.

U Ministarstvu turizma na dan 8. travnja 2020. zaposlen je 141 zaposlenik, pri čemu ih je 166 visoke stručne spreme.

Prosjek plaća iznosi bruto iznosu je 11.477 kuna, a u netu 7.992 kuna.

Specifikacija radnih mjesta Ministarstva turizma propisana je Uredbom o izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (NN79/19) koja je na snazi.

To su ministarstva koja su nam odgovorila. Dakle 14 ili više od polovine od njih 20 koliko ih imamo.

U Gradu Zagrebu i gradskim upravnim tijelima zaposleno je više od 3000 osoba

Na upit o broju službenika i prosječnoj plaći dobili smo odgovore i iz Grada Zagreba odnosno Stručne službe gradonačelnika. Pitali smo ih i za Gradsku skupštinu na što su odgovorili kako je “Gradska skupština Grada Zagreba predstavničko tijelo građana Grada Zagreba, a ista ne predstavlja gradsko upravno tijelo Grada Zagreba, niti se zastupnici Gradske skupštine smatraju zaposlenicima Grada Zagreba, odnosno gradskih upravnih tijela Grada Zagreba”.

Nadalje navode kako “nasuprot tome, Stručna služba Gradske skupštine i Ured gradonačelnika jesu gradska upravna tijela Grada Zagreba, pa samim time broj zaposlenih u istima iskazan je u ukupnom broju zaposlenih u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba.

U gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba je na dan 2. travnja zaposleno 3189 osoba s prosječnom bruto I. plaćom od 13.166,35 kuna. Od ukupnog broja zaposlenih, registrirano je 2905 službenika i 284 namještenika. 

U gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba poslove, kao i u svim ostalim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavljaju službenici i namještenici.

“Sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 112/19), službenici, kao redovito zanimanje, obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga lokalnih jedinica i povjerene poslove državne uprave, te opće, administrativne, financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i druge stručne poslove”, stoji u odgovoru iz Stručne službe gradonačelnika.

Namještenici obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela lokalnih jedinica.

Veće plaće u lokalnoj upravi samoupravi nego u ministarstvima

I onda su nam na red došle Gradske uprave. S obzirom na to kako je Hrvatska suludo podijeljena na više od 500 jedinica lokalne samouprave, upite smo poslali samo županijama i gradovima županijskim sjedištima. Ovo su oni koji su odgovorili.

Zanimljivo je analizirati i njihove prosječne plaće, pa smo tako zaključili da službenici i namještenici u lokalnoj upravi i samoupravo imaju veće plaće od onih u ministarstvima.

Tako u Gradu Virovitici radi 43 zaposlenika s prosječnom plaćom od 7.464,36 kuna, a bruto plaća 10.288,04 kuna, rekla je Đurđa Aragović, pročelnica Ureda gradonačelnika.

Prema stručnoj spremi u Gradu radi 24 djelatnika s VSS-om, 5 s VŠS-om i 14 sa SSS-om, a jedan je namještenik.

Gradske tvrtke su: Flora Vtc gdje Grad Virovitica ima 100 posto udjela i Poslovni park, također sa 100 posto udjela), Virkom sa 74,4 posto udjela te Informativni centar Virovitica s 25 posto udjela.

Za sve potrebne podatke o zaposlenicima u tvrtkama, Đurđa Aragović je istaknula kako je potrebno obratiti se izravno tvrtkama.

U Gradu Osijeku bili su prilično susretljivi pa su nam odgovorili da budući da njihova sistematizacija “ne luči zaposlene na operativce i administrativce, a polazeći od pojašnjenja koje smo dali – da pod operativcima podrazumijevamo službenike i namještenike koji uz ostale poslove obavljaju i terenski rad”, poslali su sljedeće podatke.

U Gradu Osijeku trenutno je zaposleno 204 djelatnika na neodređeno i 1 (jedan) na određeno radno vrijeme, što je ukupno 205 zaposlenih.

Prosječna neto plaća po zaposlenom u veljači ove godine iznosila je 7.275,85 kuna, a prosječna bruto plaća po zaposlenom 10.297,52 kuna. 

Kako su istaknuli u Gradu Osijeku, prema našem tumačenju sistematizacije radnih mjesta “od ukupno 205 zaposlenih, opis poslova za njih 81 može se svesti u skupinu operativaca”.

Dakle, imamo 81 operativca i 124 ‘ostalih’ djelatnika. U ovih 124 je uračunato i 11 pročelnika, premda oni nisu klasični “administrativci” pa ukoliko ih izuzmemo, ostaje 113 administrativnih radnika i 92 “operativnih”, naglasili su u Gradu Osijeku.

U trgovačkim društvima kojima je osnivač Grad Osijek 31. prosinca 2019. bilo je zaposleno 1300 i u ustanovama 532 djelatnika – ukupno 1832 radnika.

Podatke o prosječnim plaćama i koliko od ukupnog broja stalno zaposlenih radi u stručnim službama uprava trgovačkih društava i ustanova trenutno nemaju, ali kako kažu u Gradu Osijeku, okvirno mogu reći da barem 80 posto zaposlenih radi terenske poslove, budući da je riječ o komunalnim tvrtkama, a i same ustanove poput Dječjeg vrtića Osijek ili Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića Osijek, često organiziraju terenski rad, primjerice predškolski odgoj i naobrazbu u prirodi, kazališne predstave izvan matične kuće. 

“Sukladno strogim načelima transparentnosti, prema kojima se Grad Osijek niz godina svrstava u najtransparentnije jedinice lokalne samouprave i temeljem prava na dostupnost informacija – sve eventualno potrebne, dodatne podatke mogu se izravno zatražiti i dobiti od osječkih gradskih javnih poduzeća i/ili ustanova, ako je potrebno”, naglasili su u Gradu Osijeku.  

Grad Požega ima ukupno 48 zaposlenih (45 službenika i tri namještenika)

Prosječna neto plaća prema isplati za ožujak 2020. godine iznosila je 7.378,12 kuna, a bruto 10.145,61. Odnosi se na zaposlenike Grada Požege, ne gradskih ustanova i trgovačkih društava

U ustanovama Grada Požege i u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Požege zaposleno je ukupno 544 djelatnika. Tako je u Gradskom muzeju zaposleno 11 zaposlenika, u Gradskoj knjižnici 16, Gradskom kazalištu devet, Dječjem vrtiću Požega 65, Javnoj vatrogasnoj postrojbi 19, Javnoj ustanovi – Sportski objekti Požega 11, Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega četiri, Osnovnoj školi Antuna Kanižlića 64, Osnovnoj školi Dobriše Cesarića 62, Osnovnoj školi Julija Kempfa 70, Komunalcu Požega 123 te u tvrtki Tekija 90 djelatnika.

Specifikacija radnih mjesta zaposlenih u Gradu Požegi utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj: 15/16., 13/17., 1/18., 8/18., 14/18., 1/19., 8/19., 10/19. i 15/19.).

I iz Grada Bjelovara poslali su opširne odgovore pa je tako vidljivo kako je u Gradu zaposleno 76 djelatnika i tri dužnosnika.

Kada su ustanove kojima je Grad osnivač u pitanju te tvrtke u vlasništvu Grada, stanje je sljedeće – u Kulturnom i multimedijskom centru Bjelovar radi pet djelatnika, u Tehnološkom parku tri djelatnika, Komunalcu i Vodnim uslugama 205 djelatnika, Narodnoj knjižnici “Petar Preradović” 28 djelatnika, Gradskom muzeju Bjelovar 17 djelatnika, Centru za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Bjelovar šest djelatnika, Javnoj vatrogasnoj postrojbi 40 djelatnika, Gradskom poduzeću za upravljanje sportskim objektima Grada Bjelovara 11 djelatnika te Dječjem vrtiću Bjelovar 102 djelatnika.

Kako su istaknuli, Grad Bjelovar je osnivač i pet osnovnih škola u Bjelovaru u kojima ukupno radi 429 zaposlenika.

Prosječna neto plaća zaposlenih u Gradskoj upravi je 7.411,49 kuna, a bruto 10.177,34 kuna.

Klasifikacija radnih mjesta službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Bjelovara utvrđena je sukladno odredbama Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, 74/2010, 125/2014) te Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara.

Osim službenika koji u upravnim tijelima, kao redovito zanimanje, obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Bjelovara, sedam namještenika obavlja pomoćno-tehničke poslove.

Iz Grada Rijeke odgovorili su nam vrlo detaljno što je za svaku pohvalu. Tako je tamo u 34 mjesna odbora zaposleno 520 radnika (469 osoba zaposlenih na neodređeno, 46 zaposlenih na određeno, dva dužnosnika te vježbenici). Prosječna bruto plaća radnika u Gradu Rijeci i 34 mjesna odbora iznosi 9.809,22 kuna, dok prosječna neto plaća iznosi 6.991,32 kune.

Tvrtke čiji je osnivač Grad Rijeka su: Čistoća: 428 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 7.151,40 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 5.322,66 kuna, Rijeka promet: 28 radnika, prosječna bruto plaća  iznosi 9.633,02 kuna, prosječna neto plaća iznosi 6.981,93 kuna, Rijeka sport: 51 radnik, prosječna bruto plaća  iznosi 8.873,37 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 6.395,26 kuna, Poslovni sustavi: 105 radnika, prosječna bruto plaća iznosi  9.337,36 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 6.949,98 kuna, Kozala: 112 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 7.535,00 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 5.538,00 kuna, Rijeka 2020 : 72 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 10.200,00 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 6.888,73 kuna, Vodovod i kanalizacija: 320 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 8.360,00 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 6.144,00 kuna, Rijeka plus: 223 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 7.002,44 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 5.197,90 kuna, Autotrolej: 397 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 9.554,90 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 6.835,34 kuna te Energo: 128 radnika, prosječna bruto plaća iznosi 9.364,36 kuna, a prosječna neto plaća iznosi 6.795,03 kuna.

U Gradu Rijeci rade službenici i svi u sklopu svojih poslova obavljaju i administrativne poslove.

U većini trgovačkih i komunalnih društava veći broj radnika otpada na radnike na terenu poput vozača, mehaničara, instalatera, čistača, radnike na parkiralištima i slično,  a manji na tzv. administraciju.

Grad Rijeka i tvrtke kojima je vlasnik ukupno zapošljavaju 2384 osobe.

U Gradu Zadru u ožujku je radilo 206 zaposlenika od čega njih 30 na određeno vrijeme. Tri dužnosnika rade u Gradu. Prosječna bruto plaća iznosila je 9.609,22 kune, a neto 7.687,37 kuna.

U Gradskoj upravi Grada Šibenika zaposleno je 98 službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te 21 službenik na određeno vrijeme. Prosječna bruto plaća za veljaču iznosila je 9.541 kunu, a prosječna neto plaća 7.604 kuna.

Od svih županija, na upit je odgovorila jedino Varaždinska županija.

U Varaždinskoj županiji trenutno je zaposleno 149 službenika/namještenika. Od navedenog ukupnog broja, 61 službenik/namještenik je, sukladno zakonskim odredbama, preuzet iz Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji sa danom 1. siječnja ove godine.

Prosječna bruto plaća po službeniku/namješteniku Varaždinske županije iznosi 9.506,53 kuna, a prosječna neto plaća 6.848,13 kuna.

U Varaždinskoj županiji na poslovima visoke stručne spreme radi 73 službenika, na poslovima više stručne spreme 31 službenik, na poslovima srednje stručne spreme 41 službenik, a na poslovima namještenika njih ukupno pet.

Podsjećamo, ranije smo objavili tekst pod naslovom “Tek smo krenuli istraživati, a pronašli smo ogroman, skup i kompliciran stalno rastući sustav državne i javne uprave koji porezne obveznike stoji milijarde”, u kojem smo obećali da ćemo objavljivati podatke kako nam budu slali odgovore. Nakon što sve odgovore dobijemo vjerujemo kako ćemo moći građanima učinkovito predočiti koliko je glomazan aparat čiji zaposlenici, htio to Krešimir Sever ili ne, dobivaju plaću iz prikupljenog poreza iz džepa poreznih obveznika u realnom sektoru.

Komentari