Obnovit će se zgrada Hrvatskog sabora koja je značajno oštećena u zagrebačkom potresu

Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Zgrada Hrvatskog sabora, koja ima status zaštićenog kulturnog dobra i koja je značajno oštećena u zagrebačkom potresu uskoro će se početi obnavljati. Zbog postupaka koje prethodno treba provesti iz Sabora Hini nisu mogli precizirati koliko će obnova trajati.

“Obnova, čije trajanje u ovom trenutku nije moguće detaljno definirati, odvijala bi se u dvije faze: prva obuhvaća izradu projekta obnove konstrukcije s radovima konstrukcijske obnove, a druga izradu projekta cjelovite obnove zgrade uključujući energetsku obnovu“, potvrđeno je Hini iz Sabora.

Ističu i kako se Sabor, nakon zagrebačkog potresa koji je uzrokovao značajna oštećenja na zgradi, prijavio za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) namijenjenih obnovi kulturne baštine i kako su mu sredstva odobrena.

“”Hrvatskom saboru su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 87.605.112 kuna, a odnose se na konstrukcijsku obnovu zgrade Sabora. Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. predviđeno je da se cjelovita obnova, uključujući i povećanje energetske učinkovitosti, financira potporom iz europskog Mehanizma za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility)”, istaknuli su iz Sabora.


Na proljeće su raspisani pozivi za geodetsku snimku postojećeg stanja te snimku postojećeg stanja instalacija.

Na prvi poziv, uz procjenu vrijednosti od 15.000 kuna bez PDV-a, javilo se šest ponuditelja, a odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda tvrtke GEOIT d.o.o. u iznosu od 7000 kuna bez PDV-a.

Poziv za snimku postojećeg stanja instalacija, procijenjene vrijednosti 50 tisuća kuna bez PDV-a, nije izazvao zanimanje ponuditelja. Nije se javio niti jedan. Poziv nije ponovljen, te je planirano da se navedeno obavi u sklopu izrade projekta konstrukcijske obnove zgrade, navode iz Sabora.

Nadalje su istaknuli kako su trenutačno u tijeku aktivnosti na izradi potrebne dokumentacije za otvaranje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i izvedbu radova konstrukcijske obnove zgrade Hrvatskoga sabora.

Nakon što se dovrši priprema potrebne dokumentacije, otvorit će se javno savjetovanje nakon čega će se u skladu s propisima pokrenuti postupak javne nabave, naglašavaju iz Sabora.

Komentari