Objavljeni konačni rezultati državne mature: 5064 učenika je palo, a 118 ispita riješeno je 100 posto

Photo: Emica Elvedji/PIXSELL

Objavljeni su konačni rezultati državne mature, a ove godine manji je broj negativnih ocjena.

Državnu maturu ove godine je palo 360 gimnazijalaca i 4704 učenika strukovnih škola što znači da nisu položili neki od obveznih predmeta, objavio je danas Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) konačne rezultate državne mature.

Maturanti sve rezultate mogu vidjeti u sustavu Postani student.

Čak 1671 učenik predao je prazan list na eseju

Ukupan broj svih negativnih ocjena na državnoj maturi je 14 383. Prošle godine bilo ih je 15 822, a 2019. godine 19 576. Čak 1671 učenik predao je prazan list na eseju, a 2154 učenika je predalo esej s nedovoljnim brojem riječi. Bez obzira na nula bodova na eseju, 1337 maturanata ipak je položilo ispit iz hrvatskog jezika.


Maturanata koji su imali nula bodova na eseju je 14 posto, a u vrijeme kada je bilo potrebno proći esej za prolaz na ispitu iz hrvatskog jezika taj je postotak bio osam posto.

118 ispita je riješeno sa učinkom od 100 posto, a tri učenika položila su dva ispita sa 100 postotnim brojem bodova. Od izbornih predmeta najviše se pisala fizika, biologija, politika i gospodarstvo, kemija i psihologija. Od obveznih hrvatski na višoj i matematika na osnovnoj razini.

Komentari