MOŽE LI NIŽE HRT pokrenuo ovrhu nad nepokretnom staricom zbog duga od 12,43 kuna

Prikovana je uz krevet, ne govori i ne može hodati. U međuvremenu je ipak uplatila traženih 240 kuna, dakle puni iznos pretplate, iako ima pravo na 50 posto popusta, i time podmirila glavnicu, no ostala je, eto, dužna 12,43 kuna za kamate i trošak ovršnog postupka…, piše Varaždinski.net.hr.

Općinski sud u Čakovcu ukinuo je platni nalog kojim je HRT od 88-godišnje starice sa stopostotnim invaliditetom tražio da podmiri zakonsku zateznu kamatu u iznosu od 12,43 kuna, uvećano za 206 kuna troška ovršnog postupka.

HRT je 14. prosinca 2018. podnio prijedlog za ovrhu na cjelokupnoj njezinoj imovini radi namirenja 240 kuna za neplaćena tri mjesečna računa za siječanj, ožujak i lipanj 2018.

Vlasnica TV prijamnika je protiv rješenja o ovrsi javnog bilježnika uložila prigovor u kojem navodi da dug ne postoji. Pristojba joj je, tvrdi, smanjena na 50 posto zbog invaliditeta, no iz nekih razloga to joj je smanjenje za pretplatu 2018. ukinuto, a da o tome nije obaviještena.Priložila je rješenje od 8. prosinca 2011. o stopostotnom tjelesnom oštećenju. Prikovana je uz krevet, ne govori i ne može hodati. U međuvremenu je ipak uplatila traženih 240 kuna, dakle puni iznos pretplate, iako ima pravo na 50 posto popusta, i time podmirila glavnicu, no ostala je, eto, dužna 12,43 kuna za kamate i trošak ovršnog postupka, piše Varaždinski.net.hr.

Pravni zastupnik HRT-a nije se na sudu očitovao o njezinim navodima da je oslobođena plaćanja polovice pristojbe i nije objasnio zašto je naknadno, tijekom 2018. godine, odlučeno da više to nije.

Iz same evidencije pretplatnice, piše u presudi, vidljivo je da boluje od hemiplegije. Svaka od stranaka u postupku sama će platiti svoje troškove.

Komentari