Ministarstvo uprave o prebivalištima mlade HDZ-ove načelnice Općine Lovreć

Ante Cizmic / CROPIX

Ministarstvo uprave odgovorilo je na upit vezan za promjene prebivališta Anite Nosić, općinske načelnice Općine Lovreć.

“Ukazujemo da će slijedom nastalih saznanja vezano uz predmetno, Ministarstvu uprave bez odlaganja, a u svrhu točnog i nedvojbenog utvrđivanja svih relevantnih činjenica, službenim putem zatražiti od Ministarstva unutarnjih poslova dostavu uvjerenja o prebivalištu iz kojeg je vidljiv tijek eventualnih odjava i prijava prebivališta za vrijeme obnašanja mandata općinske načelnice Općine Lovreć.

Sukladno zakonu, odjava prebivališta s područja jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave razlog je za prestanak mandata općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana po sili zakona.

Koristimo priliku podsjetiti na slučajeve općinskog načelnika Općine Kistanje i općinskog načelnika Općine Biskupija koji su tijekom 2011. godine također odjavili prebivalište s područja svojih općina čime im je sukladno zakonu, mandat prestao po sili zakona.


Međutim, kako se do saznanja o istome došlo s protekom vremena, tek tijekom 2012. godine, svi zakonski rokovi za postupanje u konkretnim predmetima računali su se od dana službenog saznanja o odjavi prebivališta.

Nadalje, uvidom u registar birača utvrđeno je da je Anita Nosić upisana u registar birača na adresi Opanci, Nosići 28. od 10. lipnja 2019.godine.

Upis je izvršen u registru birača prema mjestu prijavljenog prebivališta za općinu Lovreć, a na temelju službene obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova pristigle elektroničkom razmjenom podataka putem uspostavljenog web servisa.

Nadalje, uvidom u registar birača utvrđeno je da je od 11. prosinca 2018. do 10. lipnja 2019. godine Anita Nosić bila upisana u registar birača na adresi Zagreb, Ulica Marije Radić 2.”, piše u odgovoru Ministarstva uprave, a javlja N1.

Komentari