Ljevica protiv Zakona o osnivanju Sveučilišta obrane: Zašto za zakon nije nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja?

Patrik Macek/PIXSELL

Saborska oporba nije u srijedu sporila da treba razvijati obranu i nacionalnu sigurnost, no iznijeli su niz zamjerki i dvojbi na Vladin zakonski prijedlog da se osnuje Sveučilište obrane i nacionalne sigurnosti, a SDP je predložio da se taj prijedlog povuče iz procedure.

Ovdje se omalovažava resor znanosti i obrazovanja, kazala je Sanja Radolović (SDP), tvrdeći da je prijedlog koji je ponuđen zastupnicima protuustavan i protuzakonit.

Razvoj obrane i sigurnosti ‘da’, ali zašto odmah ići na osnivanje sveučilišta. Za početak se može ići na osnivanje fakulteta, kaže zastupnica, pitajući se što će biti s diplomama, tko će ih nostrificirati, zašto za zakon nije nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

I Marija Puljak (Pametno) inicijalnu ideju smatra pozitivnom, no, naglašava da sve treba odraditi u skladu s procedurama. Pita se i hoće li i druga ministarstva, poput MORH-a u ovom slučaju, biti osnivači sveučilišta.

Izostao postupak inicijalne akreditacije

Oporbi je sporan izostanak postupka inicijalne akreditacije što propisuje Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

„Želimo javno sveučilište što znači da trebamo slijediti spomenuti Zakon, ispuniti uvjete za izdavanje dopusnice, proći postupak inicijalne akreditacije”, istaknuo je Damir Bakić (Klub zeleno-lijevog bloka) dodajući da njegov klub ne može poduprijeti predloženi zakon.

Željko Reiner (HDZ) pojašnjava da su u ovom slučaju zadovoljeni glavni uvjeti akreditacije, ugovor s drugim sveučilištima za studijske programe, osnivački akt, odgovarajući prostor i oprema, financijska garancija, a da se inicijalna akreditacija neće provoditi jer se ne radi o novim programima.

„Način akreditacije kroz statusnu promjenu akreditiranih studijskih programa je jedan od načina inicijalne akreditacije. To je već primijenjeno u zakonima o osnivanju Sveučilišta Sjever i Sveučilišta Slavonski Brod koji je ovaj Sabor donio i nikad nitko se nije protiv toga tada bunio” kazao je.

Vladajući hvale i podržavaju osnivanje Sveučilišta obrane i sigurnosti koje bi nosilo ime dr. Franje Tuđmana, držeći da će se na taj način unaprijediti potrebe obrambenog sustava, kao i sustava domovinske sigurnosti.

U svijetu velika tradicija vojnih učilišta

”Smatram da izazovi današnjice, kao što su epidemije koronavirusa, kibernetički napadi, klimatske promjene zahtijevaju da naša vojska bude školovana, osposobljena, opremljena, da se može nositi sa svim tim izazovima”, kazao je Anđelko Stričak (HDZ).

Marko Pavić (HDZ) također argumentira kako je tradicija vojnih učilišta i sveučilišta u svijetu velika, zadovoljan je što će se osnovati sveučilište koje će pokrivati vojni dio i cijeli sustav vojne sigurnosti. Treba biti i ambiciozniji, najveće tvrtke ciljaju na ljude koji završavaju takve studije, rekao je Pavić.

Ministar obrane Mario Banožić istaknuo je pak da se predloženim zakonom stvaraju ključni uvjeti za daljnji razvoj sposobnosti Hrvatske vojske i vojnog umijeća kao znanosti.

“Sljedeće je godine 30. obljetnica ustrojavanja Hrvatske vojske. Transformacija Hrvatskoga vojnog učilišta u Sveučilište za obranu i sigurnost “Dr. Franjo Tuđman” od posebnog je državnog interesa”, naglasio je ministar.

Naveo je da postojeći studijski programi: Vojnog inženjerstva, Vojnog vođenja i upravljanja te Vojnog pomorstva pokrivaju sve tri grane Hrvatske vojske, a nastali su zahvaljujući suradnji sa zagrebačkim i splitskim sveučilištem koji će i nakon ustrojavanja Sveučilišta za obranu i sigurnost “Dr. Franjo Tuđman”, pružati potporu u obrazovnom procesu.

Hrvatsko vojno učilište do sada je bilo partner studijskih programa sveučilišta u Zagrebu i Splitu. Osnivanjem Sveučilišta bit će nositelji tih programa jer to omogućuje daljnje jačanje Hrvatske vojske, rekao je Banožić.

Sveučilište će, kazao je, omogućiti razvoj znanstveno-nastavnog osoblja za interdisciplinarno područje znanosti u polju vojno-obrambenih i sigurnosno-obavještajnih znanosti i umijeća, a moći će aplicirati i za fondove Europske unije, što do sada nije moglo.

Istaknuo je da će novo Sveučilište biti ustrojeno kao i ostala javna sveučilišta u Hrvatskoj, a uz to će imati i određene specifičnosti te će se na njega primjenjivati i zakoni iz područja obrane, uz poštivanje ustavne odredbe o autonomiji sveučilišta.

Komentari