Lani u Hrvatskoj upisano 24.043 studenata, a bilo je 40.590 slobodnih mjesta

Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u 2019. je provela postupak reakreditacije na 26 visokih učilišta, reakreditirala je 25 doktorskih studijskih programa, a u 2020. planira nastaviti postupke reakreditacije na još 24 visoka učilišta u Hrvatskoj.

Godišnje izvješće AZVO za 2019. i Plan aktivnosti za 2020. koji je donio Akreditacijski savjet Agencije, s opširnim informacijama na hrvatskom i engleskom jeziku dostupni su na mrežnoj stranici, priopćio je AZVO. AZVO je u 2019. proveo, među ostalim, i ciklus radionica o internacionalizaciji visokog obrazovanja, a nastavio je i reakreditaciju visokih učilišta prema novom modelu.

Pri kraju je veliki projekt Agencije – reakreditacija svih sveučilišnih poslijediplomskih doktorskih studija kojemu je cilj jačati kvalitetu doktorskog obrazovanja kao krune formalnoga visokog obrazovanja, istaknula je v.d. ravnatelja AZVO dr. Jasmina Havranek. Tijekom 2019. provedena su i tri postupka inicijalne akreditacije za izvođenje novih studijskih programa koje su predložila veleučilišta, visoke škole i privatna sveučilišta i pet postupaka inicijalne akreditacije znanstvene djelatnosti.

Proveden je postupak audita (revizije) na četiri visoka učilišta, održano je deset sjednica Akreditacijskoga savjeta, te sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet).

Prošle godine je u ljetnom upisnom roku bilo 40.590 slobodnih mjesta na svim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, a od ukupno 33.267 kandidata, pravo upisa na nekom studijskom programu ostvarilo je njih 24.043. Tada je kandidatima pri upisu studijskog programa pomagao sustav koji koristi umjetnu inteligenciju. Onima koji nisu ostvarili upis na željeni studijski program, automatski je dao savjet za upis alternativnoga studija. Riječ je o jedinstvenom sustavu u svijetu koji su, uz podršku AZVO-a, razvili hrvatski poslijedoktorandi – Dejan Kovač sa Sveučilišta Princeton i Marin Drlje s češkoga CERGE-a (Center for Economic Research and Graduate Education).

Nacionalni ENIC/NARIC ured je, pak, prošle godine u potpunosti priznao 1798 inozemnih visokoškolskih kvalifikacija radi pristupa tržištu rada, a objavljen je i Preglednik studijskih programa koji se u Hrvatskoj izvode na stranom jeziku.

AZVO je nositelj ili sudjeluje u sedam međunarodnih projekata financiranih iz programa EU i drugih izvora, od kojih je najznačajniji ESF projekt SKAZVO – Unaprjeđenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja, sufinanciran u okviru operativnoga programa “Učinkoviti ljudski potencijali” iz Europskoga socijalnog fonda (ESF).

AZVO će u ovoj godini nastaviti postupak reakreditacije u skladu s planom Akreditacijskoga savjeta AZVO-a. Provodit će i inicijalne akreditacije za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti, inicijalne akreditacije studijskih programa te inicijalne akreditacije studijskih programa u online okruženju prema primljenim zahtjevima, kao i vanjsku prosudbu. Agencija će podupirati hrvatska visoka učilišta u provedbi Hrvatskoga kvalifikacjskog okvira (HKO) te Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG), pratit će i zapošljavanje diplomiranih studenata, a podupirat će i rad strateških i stručnih tijela u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Informirat će i o uvjetima upisa, rokovima prijava i ostalim relevantnim informacijama povezanim s prijavom i ostvarivanjem prava upisa na studijske programe.

Agencija će provoditi i postupak prijava na integrirane preddiplomske i diplomske studijske programe hrvatskih visokih učilišta, centraliziranu prijavu na diplomske studijske programe, a obrađivat će i podatke kandidata izvan redovitoga sustava obrazovanja u Hrvatskoj koji upisuju 1. razred srednje škole. Radit će i na priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, razmjenjivati stručnjake iz područja visokog obrazovanja i znanosti, te informirati javnost o sustavu visokog obrazovanja.

Komentari