Kako ne bi potvrdio novog dekana Filozofskog, rektor Boras mu je, uz pomoć Senata srušio program

Foto: Bruno Konjevic / CROPIX

Filozofski fakultet u Zagrebu, kako stvari stoje, u ovome trenutku za novoga dekana neće moći izabrati Nevena Jovanovića, profesora čiji su dekanski program na fakultetu prihvatili još u veljači i koga nastavnici i studenti žele na čelu fakulteta naredne tri godine. Prema proceduri, dekanski program nakon prihvaćanja na fakultetu mora dobiti suglasnost rektora i Senata da bi se u konačnici dekan formalno izabrao. Međutim, rektor Damir Boras i Senat tu su suglasnost uskratili i zaustavili daljnji Jovanovićev put prema dekanskom mandatu.

Na današnjoj elektroničkoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, suglasnost Jovanovićevom programu je uskraćena na prijedlog rektora Borasa; 49 članova Senata priklonilo se Borasovoj uskrati suglasnosti, 6 članova bilo je suzdržano, dok je 12 članova Senata glasalo protiv uskrate suglasnosti Jovanovićevom programu. Rušenjem programa profesora kojeg je sam Filozofski predložio za svog novog dekana, cijeli se postupak vraća na početak. Filozofski mora ponoviti proceduru izbora, no ako se novi dekan ne izabere do isteka mandata aktualne dekanice (kraj rujna), Fakultet mora Senatu i rektoru predložiti vršitelja dužnosti dekana, koji može biti imenovan samo uz suglasnost rektora.

Boras na 11 stranica ispisao zamjerke

Manevar rektora Borasa, kojim se nazire nova kriza upravljanja na Filozofskom fakultetu. Današnja sjednica Senata, na kojoj je srušen program predloženika za novoga dekana Filozofskog fakulteta, odvila se bez rasprave; tijekom elektroničke sjednice od 12 do 16 sati, bilo je moguće tek poslati primjedbe na predložene točke dnevnoga reda, no bez mogućnosti rasprave uživo, postavljanja pitanja o ovoj ili bilo kojoj drugoj točki dnevnoga reda.

Tek je jučer, dan uoči ove elektroničke sjednice, u materijale za Senat uvršteno opširno obrazloženje rektora Borasa o tome zašto predlaže uskratu suglasnosti na program profesora Jovanovića. Boras je na 11 stranica ispisao što sve zamjera Jovanovićevom programu, počevši zamjerkom aktualnoj dekanici Vesni Vlahović-Štetić što je program predloženika Jovanovića poslala i Senatu i rektoru. Boras formalistički objašnjava kako se, u skladu sa Statutom Sveučilišta, program rada predloženika za dekana šalje prvo njemu samome, koji daje potom daje prethodno mišljenje Senatu.

Boras dekanskom predloženiku Jovanoviću zamjera i jezik kojim je program napisao, odnosno, što u svom programu “ne koristi formalne zakonom i podzakonskim propisima predviđene pojmove koji označavaju javnu službu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj”. Zamjera mu i što Jovanović smatra kako je aktualna uprava, na čelu s Vlahović-Štetić, u posljednje tri godine “pomogla našoj ustanovi da se samoorganizira, da sama sebi odredi granice koje joj daju oblik i snagu (statut, interni propisi i pravila, radna tijela i uredi) da sama sebi odredi kamo želi ići i doći (strategija i operativni plan njezina provođenja)”, piše Telegram.

Komentari