Irska je bogata, ali ima 10 puta manje lokalnih političara od nas

Nezavisni vijećnik Viktor Šimunić iz Oroslavja ima novi projekt: Uspoređuje našu lokalnu upravu sa susjedima i sa razvijenim europskim zemljama, čak i Srbija ima manju lokalnu upravu od Hrvatske

Irska koje je jedna od omiljenih zemalja Hrvata koji iseljavaju ima skoro dvostruko veći BDP po stanovniku od prosjeka Europske unije, dok je Hrvatska 35 posto ispod prosjeka i drži neslavno pretposljednje mjesto, pokazali su podaci Eurostata za prošlu godinu.

Upravo je to ponukalo i našeg lokalnog vijećnika Viktora Šimunića da istraži koliko oni imaju lokalnih političara i kako i koliko troše na njih.

Šimunića ste već upoznali na našim stranicama jer je prvi u Hrvatskoj iskopao sve naknade koje primaju lokalni političari, zatim plaće načelnika, gradonačelnika i župana, ukazao je i da trošimo na biračke odbore u kojima po 10 ljudi nadzire tek par birača.


Njegov novi projekt je usporedba lokalne uprave u Hrvatskoj i drugim zemljama, a počeo je s Irskom. Skupio je podatke i za Srbiju, a uskoro će pustiti i grafike za Dansku, Sloveniju…

Prema podacima koje je skupio, Irska ima 10 puta manje lokalnih političara, nemaju neposredno izabrane gradonačelnike i načelnike, nego se oni biraju među vijećnicima.

Ukratko, dok kod nas dolazi jedan lokalni vijećnik na 500 stanovnika, u Irskoj jedan vijećnik u prosjeku pokriva od 5000 do 10.000 građana.

“Htio sam vidjeti kako je u drugim zemljama. Jer mi trošimo oko 40 milijuna kuna iz lokalnih proračuna za stranke kao naknada za političko djelovanje, između 80 i 90 milijuna kuna za naknade vijećnicima, te još 170 milijuna kuna za plaće načelnika, župana i gradonačelnika. Sveukupno oko 300 milijuna godišnje za skoro 10.000 lokalnih političara. Irci imaju 10 puta manje lokalnih političara, nemaju naknade za političko djelovanje, vijećnici su uglavnom volonteri koji primaju godišnju naknadu, ali od nje ne žive nego imaju svoje poslove”, kaže Šimunić.

Irska ima drugačiji sustav

Svi podaci su dostupni na internetu, a kod nas je četiri mjeseca kopao da dođe do vijećničkih naknada. Povezao se i sa lokalnom vijećnicom koja mu je pomogla.

Irska ima nešto drugačiji sustav, pa napominje da je u grafici pojednostavio rekavši da ima 31 gradonačelnik, točnije bi bilo lokalni čelnik jer se radi i o okruzima, ne samo gradovima.

“Frapiralo me kada mi je poslala dokument u kojem se vidi koliko je koji političar potrošio za mobitel, benzin i mjere koliko je radio. Sve na jednom mjestu. Kod nas nitko ne mjeri učinak. Vlada obećava sada da će ukinuti 634 zamjenika, ali i dalje nema kvalitetne analize i reforme lokalne uprave. Pa ne treba izmišljati, treba komparativno usporediti kako su druge zemlje to riješile. Ne mogu se modeli preslikati, ali se mogu kombinirati dobra rješenja. Pa imamo veći gospodarski potencijal nego Irska s našim morem i kontinentalnim dijelom, ali očito to ne znamo to iskoristiti. Previše je onih poput Josipe Rimac u našoj politici”, kaže Šimunić.

I oni imaju manje jedinica lokalne samouprave iako je sustav nešto drugačiji.

“Ako je vjerovati službenim dokumentima koje sam dobio od njihova ministarstva, ono što je u Srbiji jasno da njihovi lokalni čelnici nemaju plaće po tri četiri puta veće od prosjeka svojih općina ili zemlje. Kod nas i načelnici siromašnih općina imaju desetak tisuća kuna”, kaže Šimunić, piše 24 sata.

Komentari