HZJZ objavio dob i spol umrlih u drugom valu koronavirusa u Hrvatskoj

Foto : Sasa Buric / CROPIX

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je novo tjedno izvješće o koronavirusu u Hrvatskoj.

Ukupno je 146 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi 76,3 godina. Osamdeset i tri su osobe preminule na respiratoru.

Trenutno u Republici Hrvatskoj postoje 22 testna mjesta koja provode RT-PCR metodom analizu prikupljenih uzoraka na covid-19. Svi obrađeni uzorci upisuju se u nacionalnu platformu pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koja je dostupna svim županijskim zavodima za javno zdravstvo. Županijski zavodi za javno zdravstvo o pozitivnim slučajevima, izvorima zaraze i žarištima dostavljaju podatke u sklopu svojih dnevnih izvješća Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Hrvatski zavod za javno zdravstvo prikuplja tako informacije o žarištima, o bolničkom liječenju covid-19 pozitivnih osoba, zatim o covid-19 pozitivnim pacijentima na respiratoru i o umrlim osobama.

Podaci u tjednom izvještaju odnose se primarno na razdoblje od 14. do 21. rujna 2020., a izvještaj počinje epidemiološkim pokazateljima na dan 21. rujna 2020 su:

 • Kumulativna 7-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 34,1/100 000
 • Kumulativna 14-dnevna stopa za Republiku Hrvatsku: 71,2/100 000
 • Županije s kumulativnom 7-dnevnom stopom većom od 50/100 000 stanovnika: Brodsko-posavska, Karlovačka, Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska
 • Županije s kumulativnom 14-dnevnom stopom većom od 100/100 000 stanovnika: Brodsko-posavska, Dubrovačko-neretvanska, Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Splitsko-dalmatinska, Virovitičko-podravska
 • Ukupni broj testiranja u posljednjih tjedan dana: 37 118
 • Udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja u posljednjih tjedan dana: 3,8 %
 • Ukupan broj testiranja i udio pozitivnih testova u ukupnom broju testiranja: 262 132, 5,7 %
 • Broj novih slučajeva na intenzivnoj njezi na 100 000 stanovnika u posljednjih tjedan dana: 0,49/100 000
 • Broj smrtnih slučajeva u posljednjih tjedan dana: 26
 • Ukupna stopa smrtnih slučajeva na 1 000 000 stanovnika: 61,9/1 000 000

Epidemiološka situacija u Hrvatskoj – geografska distribucija novih slučajeva covida-19 po županijama

U dvotjednom razdoblju od 8.9.-21.9. sve županije zabilježile su novooboljele slučajeve bolesti covid-19. Najviše novooboljelih bilježi Splitsko-dalmatinska županija, a slijede je Grad Zagreb te Zadarska županija. Najmanje novooboljelih zabilježeno je u Koprivničko-križevačkoj i Varaždinskoj županiji. Najveću 14-dnevnu stopu ima Požeško-slavonska županija, a slijede je Splitsko-dalmatinska i Ličko-senjska županija.

Epidemija po tjednima, od 19.-30. tjedna epidemije

U Tablici 1. dan je prikaz epidemioloških pokazatelja po tjednima epidemije. Iz podataka je vidljivo da jedni od najvažnijih epidemioloških pokazatelja, stopa potvrđenih slučajeva, broj testiranja te udio pozitivnih pokazuju pozitivan trend u posljednja 4 tjedna. Stopa potvrđenih slučajeva kontinuirano pada od 27. tjedna kada je iznosila 47,6 na 34 u 30. tjednu. Ukupan broj testiranja kontinuirano raste unazad 5 tjedana, odnosno od 25. tjedna. Udio pozitivnih osoba u ukupnim testiranjima također stabilno pada te je s 12,5 u 26. tjednu epidemije pao na 3,8 u 30. tjednu.

Objavljena je i tablica seta pokazatelja vezanih uz težinu kliničke slike te karakteristike smrtnih slučajeva. Iz tablice je vidljivo da se u posljednja 3 tjedna bilježi povećanje prosječne dobi oboljelih slučajeva, broj slučajeva na respiratoru te stopa smrtnih slučajeva, što korespondira s dosadašnjim saznanjima da će se u osoba starije životne dobi češće razvijati teži klinički oblici bolesti te će smrtnost biti veća u starijim dobnim skupinama.

U posebnoj tablici prikazan je set pokazatelja vezanih uz težinu kliničke slike te karakteristike smrtnih slučajeva. Iz tablice je vidljivo da se u posljednja 3 tjedna bilježi povećanje prosječne dobi oboljelih slučajeva, broj slučajeva na respiratoru te stopa smrtnih slučajeva, što korespondira s dosadašnjim saznanjima da će se u osoba starije životne dobi češće razvijati teži klinički oblici bolesti te će smrtnost biti veća u starijim dobnim skupinama.

Prikazano je i kretanje 7-dnevne stope tijekom posljednja dva tjedna s granicom od 50/100 000 stanovnika koja se u neki zemljama uzima kao jedan od kriterija u procjeni epidemiološke situacije. U većini županija 7-dnevna stopa je uglavnom stabilna ili u blagom padu, navodi HZJZ.

Klinički aspekti – hospitalizirani, na respiratoru i ozdravljeni u posljednjih tjedan dana

Prikazan je odnos dnevnog broja potvrđenih slučajeva i dnevnog broja hospitaliziranih slučajeva. Broj hospitaliziranih slučajeva po danu kretao između minimalnih 17 i maksimalnih 35, dok se udio hospitaliziranih slučajeva u ukupnom dnevnom broju potvrđenih slučajeva kretao se u rasponu od 7,3% do 42,9%.

Objavljen je i udio hospitaliziranih u ukupnom broju tjednih slučajeva. Od ukupnog broja potvrđenih slučajeva u zadanom tjednom periodu, njih 13,2% je hospitalizirano. Na respirator je u istom periodu stavljeno 20 osoba, što čini 1,4% od ukupnog broja potvrđenih slučajeva.

Preminuli od covida-19, dob i spol

Ukupno je 146 preminulih osoba u ovom valu epidemije. Većina preminulih osoba imala je značajne komorbiditete ili su bili visoke životne dobi. Prosječna dob umrlih u ovom valu epidemije iznosi 76,3 godina. Osamdeset i tri su osobe preminule na respiratoru.

U posljednjih tjedan dana preminulo je 26 osoba, od toga je 14 (53,8 %) osoba bilo na respiratoru.

Žarišta

Kontinentalna Hrvatska

U posljednjih tjedan dana u svim su županijama kontinentalne Hrvatske zabilježeni novooboljeli slučajevi, najviše u Gradu Zagrebu, Požeško-slavonskoj te Brodsko-posavskoj. Najviše 7-dnevne stope na dan 14. rujna zabilježene su u Požeško-slavonskoj, Virovitičko-podravskoj te Brodsko-posavskoj županiji. U posljednjih tjedan dana zbog pojave novih žarišta značajna porast oboljelih bilježe Karlovačka i Međimurska županija. U Karlovačkoj je županiji veliki broj oboljelih povezan s aktivnostima vezanim uz zborno pjevanje, dok je u Međimurskoj županiji grupiranje oboljelih povezano s vjenčanjem. U Brodsko-posavskoj, Virovitičko-podravskoj te Zagrebačkoj županiji također se bilježe grupiranja oboljelih povezanih s vjenčanjima. I ovaj je tjedan zabilježen manji broj oboljelih povezan s maturalnom zabavom u Požeško-slavonskoj županiji te domom za starije u Sisačko-moslavačkoj županiji. Manja grupiranja oboljelih povezanih sa širenjem bolesti na radnom mjestu zabilježena su u nekoliko županija, dok se veće grupiranje na radnom mjestu koje trenutno bilježi i kontakte pojavilo u Krapinsko-zagorskoj županiji. Slučajevi bolesti pojavili su se i u školama, no nije došlo do značajnijeg širenja među učenicima i djelatnicima. I dalje se bilježe slučajevi koji su oboljeli po povratku s godišnjeg odmora. Dio oboljelih uvezeni su slučajevi iz inozemstva te je veliki udio kontakta oboljelih osoba.

Primorska Hrvatska

I u primorskoj Hrvatskoj zabilježeni su slučajevi oboljelih osoba u svim županijama. Najveći broj oboljelih zabilježen je u Splitsko-dalmatinskoj, Zadarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, a najveća 7-dnevna stopa u Ličko-senjskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U većini županija nakon završetka turističke sezone broj oboljelih ponovno opada. U Splitsko-dalmatinskoj županiji također je zabilježeno grupiranje povezano s pjevanjem u zboru te nekoliko manjih grupiranja povezanih sa širenjem bolesti na radnom mjestu. I u drugim primorskim županijama zabilježeno je širenje bolesti povezano s radnim mjestom, no s obzirom da je većina kontakta odmah stavljena pod zdravstveni nadzor, nigdje nije zabilježen veći broj oboljelih. Kao i u kontinentalnom djelu, iako su se oboljeli pojavili u više škola, nije zabilježeno veće širenje među učenicima i djelatnicima. Značajan je udio oboljelih koji su kontakti ranije evidentiranih slučajeva.
Dobno-spolna raspodjela oboljelih u posljednjih tjedan dana

U prethodnih tjedan dana oboljelo je ukupno 1394 osoba – otprilike jednak broj osoba ženskog (51,6%) i muškog spola. Jednaka raspodjela po spolu zastupljena je i u većini dobnih skupina, osim u dobnim skupinama ispod 7 godina, u kojima je i najmanji broj oboljelih te u dobnoj skupini 51-65, u kojoj prevladavaju žene (56,4%)

Po dobnim skupinama – oboljelo je 187 djece te 185 osoba starije životne dobi, što čini jednak postotak u ukupnom broju oboljelih, odnosno 13%. Od djece je najmanje je oboljelo mlađe od 1 godine, ukupno 2. Najviše je oboljele djece srednjoškolskog uzrasta, ukupno 75. Odrasli čine najveći udio u ukupnom broju prošlotjednih oboljelih osoba, odnosno 1022 (73,3%).

Distribucija oboljelih po dobi nije se značajno promijenila u odnosu na prošli tjedan, osim blagog porasta u djece s 10,5% na 13,4%.

Mjere

I dalje su kontinuirano na snazi mjere održavanja fizičkog razmaka, održavanja higijene ruku i dezinfekcije. Također, obvezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski u zatvorenim prostorima te svim zdravstvenim djelatnicima, djelatnicima kod pružatelja smještaja u socijalnoj skrbi i zaposlenima u ugostiteljskim objektima.

Odluke stožera od rujna 2020.:

 • 2. rujna – Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Sisačko-moslavačke županije
 • 2. rujna – Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Požeško-slavonske županije
 • 2. rujna – Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Koprivničko-križevačke županije
 • 3. rujna – Odluka o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije covida-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi
 • 3. rujna – Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
 • 5. rujna – Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije
 • 7. rujna – Odluka o izmjeni Odluke o nužnoj mjeri ograničavanja radnog vremena ugostiteljskih objekata iz kategorije „Barovi“
 • 8. rujna – Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Brodsko-posavske županije
 • 8. rujna – Odluka o uvođenju novih epidemioloških mjera za područje Grada Otočca
 • 9. rujna- Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zadarske županije
 • 9. rujna – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Splitsko-dalmatinske županije
 • 11. rujna – Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Dubrovačko-neretvanske županije
 • 11. rujna – Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Virovitičko-podravske županije
 • 11. rujna – Odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije
 • 14. rujna – Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
 • 14. rujna – Odluka o dopuni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Krapinsko-zagorske županije
 • 14. rujna – Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Šibensko-kninske županije
 • 21. rujna – Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Ličko-senjske županije

Komentari