Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo: Jelena Veljača potiče na kaznena i prekršajna djela

Foto: Marko Miscevic / Cropix

Hrvatska udruga za ravnopravno roditeljstvo – HURR reagirala je na kolumnu Jelene Veljače u Jutarnjem listu. U svom Facebook profilu, tekst u kojemu Jelena Veljača  piše o samohranim majkama, odnosno dovodi po upitnik ravnopravnost oca i majke. HURR smatra kako retorika kojom se služi Jelena Veljača potiče na kaznena i prekršajna djela, te pozivaju Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova i Pravobraniteljicu za djecu da po službenoj dužnosti pokrenu odgovarajuće postupke;

“Ravnopravnost roditeljske skrbi propisana je Obiteljskim zakonom kao prvo i osnovno temeljno načelo obiteljskih odnosa: „žena i muškarac imaju međusobno jednaka prava i dužnosti o svim obiteljsko – pravnim odnosima, a posebno u odnosu na roditeljsku skrb“ te se „u partnerskim odnosima zabranjuje diskriminacija prema spolu“ (članak 3.). Ravnopravna primjena prava na zajedničku roditeljsku skrb odnosi se na oba roditelja, kako propisuje taj zakon: „roditelji imaju pravo i dužnost ravnopravno, zajednički i sporazumno ostvarivati roditeljsku skrb“ (članak 104.), koje pravo jamči članak 18. Konvencije o pravima djeteta kao obvezujuću „primjenu načela zajedničke roditeljske odgovornosti za odgoj i razvoj djeteta“. Zabrana diskriminacije po spolu utvrđena je u Zakonu o suzbijanju diskriminacije kao „stavljanje u nepovoljniji položaj“ po spolu (članak 1.), a ravnopravnost spolova u svim odnosima roditelja jamči i Zakon o ravnopravnosti spolova (članak 6.). Kazneni zakon u članku 125. propisuje povredu ravnopravnosti kao kazneno djelo kada „tko na temelju razlike u spolu daje drugome povlastice ili pogodnosti“. Kolumnistica, očigledno nije svjesna, što je ne oslobađa odgovornosti, da svojim zabludama potiče na kaznena i prekršajna djela, koja i sama čini, i na kršenje međunarodnih konvencija i zakona. Na primjer, medij koji objavom predstavi žene ili muškarce na uvredljiv, omalovažavajući i ponižavajući način za taj prekršaj se kažnjava kaznom od 1.000.000 kn.

Pozivamo ovim putem Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova i Pravobraniteljicu za djecu da po službenoj dužnosti pokrenu pripadajući postupak.” Navodi se između ostaloga u objavi.Komentari