Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu reagirala je na medijske napise o povećanju plaće njihovom ravnatelju i njegovoj pomoćnici

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu reagirala je na medijske napise o povećanju plaće Krunoslavu Dugaliću (HDZ), ravnatelj Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i njegove pomoćnice Ivane Rukavine objavljenom na portalu Otvoreno. 

Podsjetimo Krunoslav Dugalić (HDZ), ravnatelj Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) i njegova pomoćnica Ivana Rukavina ne moraju strahovati od smanjenja osnovice za izračun plaća državnih službenika i namještenika, te zaposlenih u javnim službama, o čemu Vlada razgovara sa sindikatima. Vlada je naime, na 226. sjednici, održanoj prošlog četvrtka, pod 13. točkom dnevnog reda, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, donijela odluku da se njihove plaće povećaju! To povećanje zakamuflirano je formulacijom te točke dnevnoga reda nazvane Prijedlog uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Kako je Vlada usvojila spomenuti prijedlog, ravnatelju Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, koeficijent je povećan s dosadašnjih 3,201 na 3,395, pa će tako Krunoslav Dugalić, čije je plaća do sada iznosila 15.186,99 kuna (koliko je naveo u imovinskoj kartici) primiti lijepu povišicu. Njegova pomoćnica, pak, koja je do sada imala koeficijent 2,425, sada će, odlukom Vlade od prošlog četvrtka, zahvaljujući novom koeficijentu od 2,910, također imati veću plaću.

Vlada je upravo povećala plaće šefovima Agencije za poljoprivredu i hranu. I uvela radno mjesto koje ranije nije postojalo

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“U Republici Hrvatskoj postoji veći broj pravnih osoba s javnim ovlastima agencijskog tipa, a čiji se djelokrug preklapa s djelokrugom središnjih tijela državne uprave i čime su troškovi zasebnih pravnih osobe posljedično značajno viši. Akcijskim planom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2020. godine, predviđena je mjera normativnog uređivanja i racionalizacije sustava pravnih osoba s javnim ovlastima agencijskog tipa. Kao jedna od aktivnosti u okviru predmetne mjere predviđeno je spajanje i ukidanje pojedinih agencija temeljem čega je Vlada Republike Hrvatske tijekom 2018. godine donijela konkretne odluke o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. U okvirima racionalizacije, središnja tijela državne uprave preuzimaju poslove i ovlasti javnih ustanova, dok se za 54 javne ustanove pokreće postupak ukidanja ili objedinjavanja.

U svrhu racionalizacije, provedeno je spajanja agencija u resoru Ministarstva poljoprivrede (MP). Ministarstvo poljoprivrede tako je 2018. godine provelo restrukturiranje agencija svom resoru. Konkretno, odlukama Vlade RH, tijekom 2018. godine prestale su postojati četiri agencije u domeni ministarstva: Agencija za poljoprivredno zemljište (APZ), Hrvatska agencija za hranu (HAH), Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) i Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (HCPHS).

APZ je ugašen u ožujku 2018. godine i pripojen dijelom HCPHS-u (današnjoj Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu – HAPIH), a dijelom Ministarstvu poljoprivrede.

Odlukom Vlade RH, 1. siječnja 2019. godine osniva se Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH) te se HCPHS-u pripajaju HAH i HPA (manji dio bivše HPA je pripojen Ministarstvu poljoprivrede) i nastavljaju provoditi aktivnosti kao objedinjena ustanova (HAPIH).

Na sjednici Vlade RH, u četvrtak, 23. travnja 2020. godine, donesena je Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentu složenosti poslova u javnim službama za Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Predmetnom racionalizacijom i spajanjem agencija u HAPIH, samo na plaćama i doprinosima simulacijom je predviđena ušteda od više od 5,5 milijuna kuna. Ušteda se prije svega odnosi na smanjenje rukovodećeg kadra. Konkretno, predviđeno je ukidanje 25 rukovodećih mjesta u odnosu na stanje u pripojenim agencija i simuliranom uštedom u plaći za rukovoditelje od gotovo 2.5 milijuna kuna na razini jedne godine.

Radno mjesto ravnatelja HAPIH-a i danas ima koeficijent ravnatelja Hrvatskog centra za
poljoprivredu i selu (HCPHS), koji je brojio 159 djelatnika. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu broji 413 zaposlenih te obuhvaća znatno širi opseg djelatnosti (pokriva područja sjemenarstva, rasadničastva, tla, zaštite bilja, stočarstva, kontrole kvalitete stočarskih proizvoda, voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva, vinarstva, uljarstva i sigurnosti hane). Također, HAPIH ima 27 područnih ureda na području cijele Hrvatske, koji djeluju na terenu.

Usvojeni koeficijent ravnatelja HAPIH-a, predviđen donesenom Uredbom, harmoniziran je s onim koji su imali ravnatelji ukinutih agencija (HPA, APZ).

Projekcija ukupne uštede na plaćama menadžmenta (ravnatelja, zamjenika i pomoćnika), u okviru racionalizacije pretpostavlja smanjenje od nešto više od 1,1 milijun kuna godišnje.

Usvajanjem Uredbe stvoren je okvir kako bi se harmonizirala situacija u odnosu na naslijeđene obveze prema zaposlenicima ali i u odnosu na nove aktivnosti i područja djelovanja koje danas obuhvaća djelatnost HAPIH-a. HAPIH tek sada ulazi u proces savjetovanja sa sindikatima i radničkim vijećem kako bi usvojila sistematizaciju radnih mjesta. Tek nakon toga moguće je zaposlenicima ponuditi potpisivanje novih ugovora o radu nakon čega će biti moguće napraviti stvarnu analizu učinka same uredbe.

Naposljetku, važno je naglasiti kako se HAPIH ne financira isključivo putem državnog proračuna, već osim proračunskih sredstava ostvaruje značajne namjenske prihode. Također, tijekom 2019. godine ukidanjem naplate 190 različitih usluga koje pružaju najvećim dijelom HAPIH te manjim dijelom Ministarstvo poljoprivrede (primjerice poput kontrole proizvodnosti stoke, sredstava za označavanje stoke, izdavanje potvrda, marketinških oznaka, i sl.) te na taj način uvelike doprinijeli rasterećenju gospodarstva s preko 20 milijuna kuna”, stoji u službenom priopćenju.

Komentari