Hrebak o praćenju oboljelih mobitelom: Hrvatskoj kao zemlji liberalne demokracije ovakav zakon ne treba

N1

Hrvatska vlada na sjednici 19. ožujka predložila je Hrvatskom saboru da se Zakon o elektroničkim komunikacijama nadopuni odredbom 104.a u koja kaže kako “obrada podataka o lokaciji bez prometnih podataka iznimno dopuštena u cilju zaštite nacionalne i/ili javne sigurnosti, i to u slučajevima kada je Vlada Republike Hrvatske proglasila prirodnu nepogodu ili katastrofu, ili kada je ministar nadležan za zdravstvo proglasio epidemiju zarazne bolesti ili opasnost od epidemije zarazne bolesti, u skladu s posebnim propisima, a pri čemu se zdravlje i životi građana bez obrade tih podataka ne bi mogli učinkovito zaštititi”.

Iako je zakon namijenjen osobama kojima je određena samoizolacija u prijedlogu Zakona se ne specificira koga se može, a koga ne kontrolirati na taj način, pa se postavlja pitanje ugrožava li predmetni prijedlog zakona privatnost hrvatskih građana te njihovih prava i slobode?!

Za komentar prijedloga navedene mjere pitali smo predsjednika HSLS-a Daria Hrebaka koji je za Otvoreno je rekao kako Stožer dobro radi i bez toga te kako Hrvatskoj kao zemlji liberalne demokracije ovakav zakon ne treba.

“U svakom slučaju da bi zakon prošao treba u Saboru 2/3 većina, a to znači da će teško zakon proći u izvornom obliku te će, siguran sam, biti amandmana koji će biti usvojeni”, dodaje.“Ono što nas u HSLS-u zanima, jest ako oporba i vlast donesu zakon, da u njemu budu tri stvari zadovoljene. Prva stvar je da rok na koji se uvode promjene može trajati samo do završetka ove epidemije. Drugo je da se obavezno uvede i građanski nadzor nad provođenjem zakonskih odredbi i treće da se nakon prestanka okolnosti zbog kojih se zakon donosi, apsolutni svi podaci dobiveni tom mjerom nakon postupka brišu,” zaključio je Dario Hrebak.

Komentari