Građani Trogira nezadovoljni: Hoćemo šetnicu, a ne betonizaciju!

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Građani Trogira s razlogom su nezadovoljni. Iako je na sastanku održanom još 31. listopada 2020. godine izglasana šetnica koja ne bi dopuštala prolaz motornim vozilima, već samo dječjim i invalidskim kolicima, danas je situacija drukčija.

Grad pogazio obećanje

Evo što kažu građani: “Izglasana je šetnica koja ne bi dopuštala prolaz motornim vozilima, već samo dječjim i invalidskim kolicima. Izrijekom je naglašeno kako se ne smije dopustiti izgradnja šetnice po kojoj bi bio moguć prolazak automobila!”

“Međutim, Grad Trogir je prilikom narudžbe idejnog rješenja zanemario mišljenje građana u okviru projekta, ironično, pod nazivom ‘I tebe se pita!’. Naime, u idejnom rješenju ‘Uređenje šetnice na Drveniku Velikom’, broj projekta: 21/02, izrađenom od strane GEOART d.o.o. iz Trogira, u travnju 2021. planirana je izgradnja šetnice koja omogućava prolazak interventnih vozila i koja se na pojedinim mjestima proširuje se na više od 3,5 metra!”

Građane nitko ništa ne pita

Do sada građanima našeg otoka nije prezentirano idejno rješenje šetnice od strane Grada Trogira. Građani nisu obaviješteni o izradi idejnog riješenja, kao ni o tome gdje mogu dobiti uvid u isti, a ni u Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat ‘Uređenje šetnice na Drveniku Velikom’, Grad Trogir, Splitsko-dalmatinska županija, izrađenom od strane Zeleni servis d.o.o. u lipnju 2021. godine, poručuju iz Građanske inicijative za razvoj otoka Drvenika Velog.


“Uvidom u idejno rješenje vidljivo je da se radovi planiraju u površini od oko 500 m2 na dijelu koji je u privatnom vlasništvu. Znači da prije izdavanja građevinske dozvole moraju riješiti pitanje vlasništva i napraviti geodetski projekt po kojem će biti izvršena parcelacija. Sama parcelacija treba se provesti u dvije faze.”

“U prvoj se izdvajaju dijelovi temeljem lokacijske dozvole i formiraju nove čestice koje bi se u drugoj fazi spojile u jednu. Sve to, strogo gledano, mora se provesti prije početka samih radova. Ovdje je kao prvo upitna legalnost šetnice”-

Izjava Josipa Meštrovića

“Evidentno je kako Grad Trogir pokušava iskoristiti želje lokalnog stanovništva za uređenjem puta i šetnice kako bi napravili prometnicu na samoj plaži, neposredno uz more, betonizirajući i devastirajući obalu. Naša dosadašnja iskustva s izradom ‘protupožarnih puteva’ izrazito su loša.

“U praksi se takvi putevi redovito iskorištavaju za gradnju nelegalnih objekata u zoni koja Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije nije predviđena za gradnju. Nelegalna gradnja osobito je intenzivna na južnoj strani otoka, kao npr. u uvalama Solinska i Novice gdje su probijeni putevi do nelegalno izgrađenih kuća.”

“Sve se to radi na štetu otoka, stanovnika i vlasnika parcela uz puteve, bez postavljanja obavijesti o investitoru i izvođaču radova, istovremeno omogućavajući nezakonitu imovinsku korist pojedincima. Osim toga, ti putevi se koriste za ilegalno prometovanje vozila (neregistriranih, neispravnih, teretnih, građevinskih itd.), što ugrožava sigurnost i kvalitetu života otočana”, u ime Inicijative ističe kapetan Josip Meštrović za Slobodnu Dalmaciju.

Komentari