Druga sjednica Skupštine Grada Zagreba: Na dnevnom redu rezanje troškova Grada

Sjednica Gradske skupštine

Danas se održava druga sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba, a na dnevnom redu će se naći između ostaloga prijedlozi odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradskih upravnih tijela, o izmjeni Odluke o plaći, odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine te o kratkoročnom zaduživanju Grada. 

Uz ostalo, razmatrat će se izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture te održavanja javnih prometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u 2020.

Na sjednici će se raspravljati i o izvršenju programa i planova održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima i mjesnim odborima Grada Zagreba u 2020. godini.

Sjednica počinje u 9 sati.


Komentari