Dovršen mural posvećen legendarnom brigadiru HV-a

Članovi likovne udruge KVART Leon i Zdravko završili su mural posvećen legendarnom dozapovjedniku 57. SAMB-a Marijanu Celjaku koji su, na inicijativu sisačkih Bad Blue Boysa, napravili na pročelju zgrade u Ulici F. Lovrića.

Marijan Celjak, brigadir HV-a, rođen je u Sisku 1. svibnja 1957., a poginuo 16. rujna 1991. Do Domovinskog rata radio u odjelu smjene u Termoelektrani Sisak. Osnivač je prvih nenaoružanih odreda i dragovoljačkih postrojbi Zbora narodne garde te jedan od osnivača i prvi dozapovjednik 57. samostalnog dobrovoljačkog bataljuna pričuvnog sastava Zbora narodne garde u Sisku. Po ustrojavanju satnije 57. samostalnog artiljerijskog mješovitog bataljuna na pravcima Pokuplje-Turopolje, Posavina-Sisak, Dubica-Cerovljani-Kostajnica, Petrinja, Glina, provodi postavljanje crte obrane Siska u Komarevu.

Sudjelovao je u pregovorima, posebno vezano uz predaju vojarne Barutana, raketne baze Žažina i radarske baze Šašina Greda. Prilikom pregovora u vojarni Žažina nakratko je zarobljen, a pregovarajući oko predaje vojno-raketne baze Šašina Greda pogiba kao čelnik pregovaračkog tima Hrvatskih oružanih snaga, objavljeno je na stranici Udruge poginulih branitelja HEP-a uhbhep.hr.

Facebook


Komentari