Branko Bačić: Dosadašnji model upravljanja krizom je dobar i efikasan

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u srijedu je odbacio prijedlog SDP-a da se ovlasti Nacionalnog stožera civilne zaštite prebace na Vladu jer se, kako je rekao, dosadašnji model upravljanja krizom pokazao dobrim i efikasnim.

Zahvaljujući Nacionalnom stožeru i mjerama koje je predložila Vlada, a usvojio Hrvatski sabor kvalitetno smo odgovorili na opasnost po zdravlje s kojom se Hrvatska i svijet nisu susreli u novije vrijeme. Zbog toga smo usvojili izmjene Zakona o sustavu civilne zaštite u kojem smo člankom 22. omogućili Stožeru civilne zaštite da u vrijeme posebnih okolnosti, a to su upravo ove koje su nastale i zbog kojih je ministar zdravstva 11. ožujka proglasio epidemiju, i njime smo propisali da Stožer da donosi odluke i upute koje su dužni provoditi stožeri civilne zaštite na razini jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave, rekao je Bačić u izjavi novinarima.

Podsjetio je da je Sabor taj Zakon izglasao gotovo konsenzualno, sa 108 glasova, i doista dali široke ovlasti Stožeru.

“Ne vidim da su se od tada izmijenile okolnosti i da treba vrlo efikasnom radu Stožera sada ukidati takve ovlasti i propisivati neki drugi model upravljanja ovom krizom. Tim više što se izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti definira jasna uloga ministra zdravstva, Vlade i Stožera jer se propisuje da na prijedlog ministra zdravstva Stožer donosi određene odluke koje su pod nadzorom Vlade”, dodao je.Prema tome, ističe Bačić, takav amandman SDP-a je već sadržan u ovim dopunama i izmjenama Zakona jer Stožer radi u dogovoru i pod nadzorom Vlade.

“Taj se model upravljanja krizom pokazao dobrim i efikasnim, a važno je da Stožer zasjeda cijeli dan, učinkovit je i mislim da podizanje mjera na višu razinu ne bi moglo na takav način doprinijeti dobrim mjerama i postupanju Vlade i svih tijela uključenih u borbu protiv epidemije koronavirusa u Hrvatskoj”, mišljenja je Bačić.

Komentirajući primjedbe na retroaktivnost Zakona, Bačić je istaknuo da nije točno da je riječ o povratnom djelovanju Zakona, jer se klasična retroaktivnost odnosi na situaciju koja je završena dok se tzv. kvaziretroaktivno djelovanje Zakona odnosi se na situacije, što Ustav dopušta a Ustavni sud je i potvrdio, koja se dogodila, koja traje i koja će imati još reperkusija u budućnosti.

“Mjere koje sada propisujemo odnose se upravo na takvu situaciju i stoga ovdje nije riječ o povratnom djelovanju koje bi bilo protuustavno. Uvjeren sam da ćemo Zakon donijeti velikom većinom iako moram reći da je predviđeno njegovo donošenje i u skladu s Ustavom ako bude izglasovan kvalificiranom većinom od 76 zastupnika”, zaključio je Bačić.

Komentari