Beroš: Kao čovjek, liječnik i roditelj duboko suosjećam s gđom. Čavajdom u ovom za nju iznimno teškom životnom razdoblju

Admir Buljubasic / POOL / HINA

“Kao čovjek, liječnik i roditelj duboko suosjećam s gđom. Čavajdom u ovom za nju iznimno teškom životnom razdoblju”, stoji u priopćenju ministra zdravstva Vilija Beroša u vezi sa slučajem trudnice Mirele Čavajde, kojoj su liječnici u Hrvatskoj odbili napraviti prekid trudnoće u 26. tjednu. Čeka se odluka drugostupanjskog etičkog povjerenstva KBC-a Zagreb.

U priopćenju nadalje stoji:

“Kao ministar zdravstva, na usluzi sam našim građanima. Cijela zdravstvena administracija, kojoj sam na čelu ali i osobno, svakodnevno smo na raspolaganju našim pacijentima u ostvarenju njihovih prava na kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu skrb, u skladu sa stručnim procjenama liječnika i u okviru zakonskih odredbi.

U slučaju sumnje na neodgovarajuće postupanje, činimo sve kako bismo ga detektirali, sankcionirali i u najvećoj mogućoj mjeri prevenirali. I u aktualnom slučaju pacijentice, očekujem od zdravstvene inspekcije da žurno utvrdi činjenično stanje, a od struke da odredi daljnje postupanje.Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva u postupku je obavljanja nadzora nad zakonitošću postupanja u Kliničkoj bolnici “Sveti duh” kao i u drugim zdravstvenim ustanovama koje su primile zahtjev pacijentice, a rezultate nadzora očekujem u što kraćem mogućem roku.

Također ću, u okvirima svojih nadležnosti i nadalje zahtijevati, da se u svim našim zdravstvenim ustanovama dosljedno poštuju zakonske odredbe koje reguliraju prava pacijenata i pravila postupanja o kojima su sve zdravstvene ustanove obaviještene.

Sve one koji emotivno proživljavaju ovu delikatnu situaciju podržavam u iskazivanju empatije, no apeliram da to čine na konstruktivan i dostojanstven način u što je moguće mirnijoj atmosferi.”

Komentari