Bauk o raspuštanju organizacija: Ovo je test Predsjedništva ima li povjerenje Glavnog odbora

Arsen Bauk Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnik Arsen Bauk komentirao je raspuštanje organizacija te rekao da u Statutu SDP-a ne postoji raspuštanje članstva. 

“Postoji mehanizam raspuštanja organizacijskog oblika, ali time članovima ne prestaje članstvo. Riječ je o statutarnoj promjeni iz 2018. godine”, rekao je.

Dodao je da je ovo test Predsjedništva ima li povjerenje Glavnog odbora ili nema. “Ne moramo ni govoriti koje bi bile konzekvence da Glavni odbor odbije prijedlog Predsjedništva. Članovi će odlučiti sukladno svojoj savjesti”.

Rekao je da je njegovo mišljenje nebitno, a sve odluke će poštivati.


“O raskolu, propadanju i potapanju stranke slušam od 2001. kada smo prvi put izgubili izbore za Sabor. Te ocjene što će biti – primijenit ću lekciju da ne odgovaram na hipotetska pitanja”.

Komentari