TELEPSIHIJATRIJA Klinika za psihijatriju Vrapče osnovala je novi način pružanja pomoći svima potrebitima

S pomoćnikom ravnateljice za kvalitetu zdravstvene zaštite dr. sc. Markom Ćurkovićem razgovarali smo o utjecajima zaraze novim koronavirusom na psihičko zdravlje te načinima na koje se Klinika za psihijatriju Vrapče, kao stožerna psihijatrijska ustanova u Republici Hrvatskoj prilagodila trenutnim okolnostima.

Koji su sve mogući utjecaji na psihičko zdravlje koje možemo očekivati u ovakvim izvanrednim okolnostima vezano uz zarazu novim koronavirusom?

Trenutno živimo u vrlo izazovnom vremenu koje od nas zahtijeva nošenje s brojnim neizvjesnostima i u kojemu se nužno trajno prilagođavati te na određeni način u potpunosti podrediti naše dosadašnje živote i sve što je njih sačinjavalo. Uslijed izloženosti raznim ugrozama koje su nas snašle, a radi se o ugrozama čija priroda u svima nama budi inače duboko sakrivene osjećaje, za očekivati je kako će se kod značajnog broja osoba psihičko stanje pogoršati, bez obzira radi li se o osobama koje su prethodno imale ili nisu imale izražene duševne smetnje. Upravo zato, može se govoriti o takozvanoj “paralelnoj epidemiji”, jer mimo epidemije koja vlada i koju svi zajednički nastojimo suzbiti, brojne osobe razvit će psihičke smetnje i poremećaje (poput primjerice anksioznosti, poremećaja spavanja, depresije, posttraumatskog stresnog poremećaja i slično). Osim toga, i u prethodno psihijatrijski liječenih osoba može se očekivati pogoršanje njihovog psihičkog stanja i njihove bolesti što može dovesti i do pojave ugrožavajućeg ponašanja po zdravlje i sigurnost osobe s duševnim smetnjama ili nekoga drugoga.

Koje su osobe u tom smislu najugroženije?

U tom smislu posebice ugrožene skupine osoba jesu kronični bolesnici (bilo da se radi o psihičkim ili tjelesnim bolestima) i osobe starije životne dobi koji ujedno i pripadaju rizičnoj skupini zarazi COVID-19; djeca i adolescenti; osobe koje sudjeluju u radu s oboljelima od zaraze (poput liječnika i drugog zdravstvenog osoblja) te osobe koje boluju od psihičkih poremećaja (uključujući i bolesti ovisnosti).

Koje su očekivane psihičke reakcije s obzirom na trenutnu situaciju?

Epidemija, no i nedavni razarajući potres imaju obilježja zastrašujućih, opasnih, ugrožavajućih događaja ili kako ih obično nazivamo traumatičnih događaja. Gotovo svatko, nakon izlaganja tako intenzivnim traumatičnim događajima, može iskusiti određene psihičke smetnje poput: straha i zabrinutosti za vlastito zdravlje te zdravlje bližnjih, uznemirenosti, poteškoća sa spavanjem i prehranom (bilo da se radi o gubitku ili o povećanom apetitu); poteškoća koncentracije; pojačane sklonosti konzumaciji alkohola, duhana i slično. Neke osobe u tom smislu mogu imati izraženije, a neke manje izražene reakcije, no važno je naglasiti kako iste nisu znak slabosti nego prirodni, ako želite i prilagodbeni odgovor.

Kako se tim osobama može u ovoj situaciji pomoći?

Unatoč značajno većoj potrebi za psihijatrijskom skrbi, njezina dostupnost u ovim izvanrednim okolnostima može biti narušena, bilo zbog same prirode ugroza (zaraze, no i potresa), bilo uslijed neophodnih i nužnih protuepidemijskih mjera. Drugim riječima, ovo je na određeni način vrlo zahtjevna situacija izrazito povećane potrebe, a u isti mah i smanjene dostupnosti određenih zdravstvenih usluga.

Kako bismo odgovorili na sve potrebe prisutne kod svih ugroženih skupina osoba, osnovali smo Jedinicu za izvanbolničku telepsihijatrijsku skrb u okvirima Centra za izvanbolničko liječenje, rehabilitaciju i edukaciju u okvirima naše ustanove. Prvenstvena namjera je pomoći i pružiti određene terapijske usluge i postupke putem telefonskih veza i/ili video poveznica svim osobama s duševnim smetnjama te održati kontinuitet psihijatrijske skrbi svima kojima je u ovome trenutku prijeko potrebna te isto učiniti na način kojime ne bi ugrožavali vlastito niti tuđe zdravlje i sigurnost. U okvirima iste bi se svi terapijski postupci i usluge koje se inače provode “u živo” sada provodili na “sigurnoj” udaljenosti što je u trenutnim okolnostima od presudne važnosti.

 

Radi se o sustavnom pružanju telepsihijatrijskih usluga, pri čemu se posebna pozornost pridaje svim sigurnosnim standardima (koristi se platforma koja je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka) te je omogućena zaštita privatnosti bolesnika i poštivanje načela povjerljivosti. Do sada su ovakvim telepsihijatrijskim oblikom rada uspostavljene mogućnosti liječenja svih najčešćih nehitnih psihijatrijskih stanja. S radom “online” započeli su i postojeći izvanbolnički dnevnobolnički terapijski programi – psihoterapijski, za psihosomatske poremećaje, poremećaje raspoloženja i anksiozne poremećaje te program “za mlade”, a kroz nekoliko narednih dana očekuje se uspostava i drugih programa – za psihotične poremećaje i bolesti ovisnosti. Osigurano je i “krizno” savjetovanje za osobe koje su razvile određene psihičke smetnje uslijed svih ugroza koje su nas snašle (epidemija koronavirusa, potres), a u planu je i uspostava podrške za zdravstvene djelatnike koji su na “prvoj crti” suzbijanja i liječenja zaraze novim koronavirusom.

Brojevi telefona Jedinice su:

· 01 3780 293 (“trijažna” medicinska sestra)
· 098 354 702 (“mobitel” – od 8 do 18 sati)
· 01 3780 690
· 01 3780 697

Brojevi telefona na kojima se pružaju usluge kriznog svajetovanja za javnost su:
· 01 3713 258
· 01 3713 259

 

Komentari