fbpx
04.12.2021
Naslovnica Oznake 13. plaća

Oznaka: 13. plaća

Sindikati javnog sektora traže 13. plaću za oko 230 tisuća radnika

Vlada i sin­di­kati jav­nog sek­tora zapo­čeli su pre­go­vore o novom kolek­tiv­nom ugo­voru. Sin­di­kati odus­taju od božić­nice, ali ne i od regresa i pove­ća­nja osno­vice,...