U Lonjskom polju sve manje roda i ljudi

U Čigoču, koji je nekad zbog velikog broja roda koje gnijezde u tom selu Lonjskog polja proglašen prvim ‘Europskim selom roda’, ove je godine tek 20 aktivnih gnijezda.

Toliko ih je bilo i lani, ali još prije nekoliko godina bilo ih je dvostruko više, stoji u priopćenju Parka prirode Lonjsko polje.

Kako ističu stručnjaci iz uprave Parka, aktivno gnijezdo je svako ono u kojem je prisutan par ili barem jedna roda.


Od početka osamdesetih godina prošloga stoljeća broj aktivnih gnijezda u Čigoču smanjio se gotovo na trećinu.

Manji broj gnijezda koja naseljavaju rode po povratku iz Afrike, bilježi se i u drugim mjestima u Parku prirode Lonjsko polje, tako da je sada ukupno aktivno tek 71 gnijezdo.

Populacija bijele rode u Lonjskom polju je u opadanju, a njezinu očuvanju treba doprinijeti čovjek, upozoravaju djelatnici Parka uoči Svjetskog dana ptica selica.

Kroz višegodišnji monitoring uočeno je kako je smanjenje broja roda, koje dolaze na gniježđenje, proporcionalno padu broja stanovnika.

Kako bi zadržali rode u Lonjskom polju, stručnjaci Parka uz potporu njemačke zaklade EuroNatur već nekoliko godina rade na revitalizaciji hranilišta za rode.

Među ostalim, čiste zarasle kanale i pašnjake, na krovovima kuća i električnim stupovima postavljaju se podlošci za rodina gnijezda, a radi se i na izolaciji žica i električnih stupova, kako rode ne bi stradavale.

Te aktivnosti daju dobre rezultate, ali za dugoročan opstanak bijele rode, strogo zaštićene životinjske vrste u Hrvatskoj, s tim se naporima ne smije stati, poručuju iz Parka prirode Lonjsko polje, koji se za posjetitelje otvara 11. svibnja.

Komentari