Kora ovog voća mogla bi imati inhibirajuće učinke na covid-19

Pixabay

Poznato je da voće pomaže u borbi protiv gripe, herpesa i virusa humane imunodeficijencije. No, istraživači su proveli istraživanje o ulozi ekstrakta kore nara u prevenciji infekcije virusom SARS-CoV-2.

Studija je objavljena u časopisu Molekularna i celularna biokemija, a istraživanje je vodio Relja Suručić sa Zavoda za farmakognoziju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Banjoj Luci u BiH. Istraživači su namjeravali istražiti blagodati nara jer ima nekoliko svojstava koja mogu inhibirati učinke SARS-CoV-2. To uključuje protuupalne učinke; antioksidativne učinke; hipoglikemijske učinke ili učinke snižavanja šećera u krvi; učinke snižavanja lipida ili kolesterola; antihipertenzivne učinke ili učinke snižavanja krvnog tlaka; antimikrobne učinke.

Istraživači su izjavili da su ekstrakti korisni protiv virusa koji uzrokuju gripu, herpes i protiv virusa humane imunodeficijencije. Ovim istraživanjem pokazalo su da ekstrakti iz kore nara, poput punikalagina i punikalina, pokazuju značajan potencijal u interakciji s odabranim proteinskim ciljevima i time mogu spriječiti virusni ulazak u stanicu domaćina.

“Budući da su sastojci prirodnog proizvoda koji se koristi kao hrana, punikalagin i punikalin imaju i potvrđeni sigurnosni profil što je njihova dodatna i važna prednost u liječenju bolesti”, zaključio je tim.

“Punicalagin i punikalin perspektivni su kandidati za daljnje in vitro studije protiv SARS-CoV-2”, dodali su.

Istraživači su također naveli da ovi ekstrakti iz kore nara sprječavaju ulazak virusa u stanicu domaćina, a prevencija ulaska virusa u stanicu domaćina mogla bi učinkovito spriječiti infekciju, prenosi N1.

Komentari