I zahodska školjka štiti od koronavirusa

Ne spustite li pri ispiranju školjke zahodski poklopac, mogli biste udahnuti aerosolske čestice koje se pritom stvaraju, što otvara put potencijalnoj zarazi, uključujući i infekciju koronavirusom, kažu kineski znanstvenici, koji su rezultate istraživanja objavili u časopisu Physics of Fluids.

Oni su izračunali da se nakon ‘puštanja vode’ u školjku stvara efekt aerosola te se sićušne kapljice raspršuju i do visine od 91 centimetra od tla, što znači da mogu dospjeti i do dišnog sustava, piše BBC.

Spuštanjem poklopca širenje bakterija i virusa iz nastalog aerosola bi se izbjeglo, kažu znanstvenici sa Sveučilišta Yangzhou.

Koronavirus se širi kapljično, kašljanjem i kihanjem putem zraka ili preko predmeta koji su virusom kontaminirani.


Virus i u fekalijama

Kod zaraženih osoba tragovi virusa pronađeni su i u fekalijama, mada još nije poznato prenosi li se bolest i na taj način.

Znanstvenici iz cijelog svijeta testiraju sustave otpadnih voda kako bi utvrdili na koji su se način neki oboljeli zarazili koronavirusom.

Ne treba zaboraviti ni to da se ostali virusi i bakterije mogu širiti i lošim održavanjem higijene zahodske školjke.

Nema jasnih dokaza za širenje virusa aerosolom

Ji-Xiang Wang i njegovi kolege sa sveučilišta Yangzhou su pojasnili da, tijekom puštanja vode u školjku, ona udara o njezine stijenke, stvarajući vrtložno gibanje i vrlo sitne kapljice koje u zraku mogu lebdjeti i dulje od minute.

Dr Bryan Bzdek, iz Centra za istraživanje aerosola sa Sveučilišta u Bristolu kaže da nema jasnih dokaza po kojima bi se koronavirus mogao širiti i na ovaj način, no smatra opravdanim puduzeti mjere opreza.

Autori studije predlažu da, kad god je moguće, spuštamo dasku školjke, da redovito održavamo njezinu higijenu te da nakon korištenja toaleta obavezno peremo ruke

“Premda ovo istraživanje ne ukazuje na to da se spomenutim mjerama smanjuje prijenos virusa SARS-CoV-2, fekalnooralnim putem šire se mnogi drugi virusi i bakterije”, upozorili su.

Komentari