Od 2024. godine filmovi koji neće biti ‘uključivi’, odnosno koji neće uključivati više rasa i seksualnih manjina neće se moći kandidirati za nagradu Oscar

screenshot

Od 96. dodjele Oscara postojat će četiri standarda inkluzivnosti od kojih film mora ostvariti ukupno dva.

Svaki standard ima 2-3 stavke od kojih film mora ispuniti jednu da bi se računalo da je zadovoljio standard. Standardi se vežu uz teme, priče, motive i reprezentaciju u filmovima, uz tim ljudi koji sudjeluju u stvaranju filma te uz mogućnosti pristupa i davanja.

Interesantan je Standard A, po kojemu film mora imati jedno od sljedećega:

barem jednog glavnog glumca ili sporednog glumca iz rasnih ili etničkih grupa koje su slabo prezentirane u filmovima (Azijati, Latinoamerikanci, Afroamerikanci, Indijanci i dr.)
barem 30% glumaca u sporednim ulogama koji pripadaju slabo prezentiranim grupama u filmovima (žene, LGBTQ+, ljudi s fizičkim hendikepima, rasne ili etničke grupe)
glavnu temu ili priču filma centriranu oko slabo prezentiranih grupa u filmovima (žene, LGBTQ+, rasne ili etničke skupine, ljudi s fizičkim hendikepima)

Vrijedi napomenuti da ovo ne znači kako će film morati ostvariti Standard A kako bi bio nominiran za Oscara – to je samo jedan od četiri standarda od kojih bilo koja dva moraju biti ispunjena.

Filmovi koji budu nominirani za Oscara 2022. i 2023. godine još uvijek neće morati ispunjavati ove kategorije, prenosi HCL.

Komentari