Kroz ‘Kreativnu Europu’ 20 organizacija ostvarile potporu

kreativna europa

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) Europske komisije objavila je kako je 20 hrvatskih organizacija iz programa Kreativna Europa – potprogram Kultura ostvarilo potporu od 994.241,00 eura.

Iz Ministarstva kulture priopćili su da je EACEA objavila rezultate poziva za Potporu za europske projekte suradnje 2020 – EACEA/32/2019 koji je bio raspisan u dvije natječajne kategorije, s rokom za predaju projektnih prijedloga do 27. studenog 2019.

2008 europskih kulturnih organizacija i institucija

Natječajne kategorije su bile: COOP1 – manji projekti suradnje sa sufinanciranjem do 60 posto ukupnoga proračuna uz maksimalni iznos potpore od 200.000 eura i COOP2 – veći projekt suradnje sa sufinanciranjem do 50 posto ukupnog proračuna i s maksimalnim iznosom potpore od dva milijuna eura.

U kategoriji manjih projekata pristiglo je 314 prijava, od čega je za financiranje odobreno 93 projekata u iznosu od 17.359.091 eura, a u  kategoriji većih projekata suradnje zaprimljene su 69 prijave i sufinanciranjem je u konačnici poduprto 20 projekata u iznosu od 29.768.803 eura.


Na pozivu je sudjelovalo 2008 kulturnih organizacija i institucija iz Europe.

Dionici kulturnih i kreativnih industrija u Hrvatskoj ostvarili su potporu za sudjelovanje u 13 manjih projekata suradnje, od čega u jednom kao vodeći partner te za sudjelovanje u 5 većih projekata suradnje, stoji u priopćenju.

Komentari