Impresivni ciklus crteža Gorana Petrača

Nedavno je prezentirao dio kompleksnog ciklusa slikarskih crteža uljanom bojom na kunstdrucku kombiniranom tehnikom.

“Kovitlac linija i ploha, strukture i namaza, tankog i postotnog, utisnutog i otisnutog te grebanog i ponovo nanošenog sloja boje, crtež, samostalna i primarna forma koja može biti polazište za kompoziciju slike”, kaže umjetnik za svoje radove i dodaje.

“Crteži posljednjeg ciklusa,ekspresijom i gestualnosti pobuđuju slobodnu formu, plove prema apstraktnom u nekim naletima i sadrže potrebu dubljeg vizualnog i misaonog poniranja jer ne sadrže dominantnu pojavnost motiva pejsaža”, kaže Petrač.


Danji planovi

“Izložiti u dobrom prostoru koji može primiti značajnu količinu radova, selekcionirati kvalitetno, oko 150 crteža, 71 cm x 101 cm.
Govorim o Zagrebu. U svibnju se veselim izložbi u HDLU, Varaždin, Maloj retrospektivi u Muzeju Međimurja u Čakovcu i Izložbi sakralnih motiva u Štrigovi, Sv. Jeronimu”, kaže umjetnik o svojim planovima.

Uvijek kada pišem o opusu Gorana Petrača, volim istaknuti posebnost njegovih motiva, riječ je o stvarno nestvarnom svijetu ili o autorovom dodiru tanke linije između jave i sna, o vrlo uskom pojasu koji razgraničuje ali istodobno i spaja dva svijeta.

Valja također istaknuti vibrantnu energiju koja prodire iz svih pravaca i nestaje u daljini, da bi se ubrzo vratila u novom krugu gibanja.

Njezina nazočnost jest zaštitni znak cjelokupnog opusa Gorana Petrača, ključni, neodvojivi dio.

Petrač je autor koga karakterizira iznimna vitalnost, svježina izričaja, snažna gestualnost i naravno, kontinuirani rad, svakodnevno suočavanje s prijetećom bjelinom platna ili papira.

Komentari