HAVC raspisao godišnji natječaj za audiovizualno stvaralaštvo

Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) raspisao je godišnji Javni poziv za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva u 2020., u kategorijama proizvodnje, manjinskih koprodukcija, razvoja scenarija i projekata i razvoja projekata serijskih televizijskih djela.

Javni poziv za poticanje proizvodnje filmova raspisuje se za dugometražne igrane filmove, debitantske dugometražne igrane filmove, kratkometražne igrane filmove, dugometražne dokumentarne filmove, kratkometražne dokumentarne filmove, animirane filmove, eksperimentalne filmove i filmove u postprodukcijskoj fazi u svim tim grupama.

Prijave za prvi rok odlučivanja traju do 31. ožujka, a za drugi do 15. rujna.

Filmske koprodukcije s manjinskim hrvatskim udjelom odnosi se na one u kojima je, ovisno o financijskom sudjelovanju koproducentskih strana, obvezatna zastupljenost hrvatske strane u umjetničkom i tehničkom osoblju, a najmanje 60 posto odobrenih sredstva mora biti potrošeno u Hrvatskoj.


Hrvatska se navodi kao zemlja proizvodnje, prema redoslijedu zastupljenosti i sukladno utvrđenom omjeru sudjelovanja u manjinskoj koprodukciji.

Prvi rok odlučivanja na Javnom pozivu za manjinske koprodukcije je 6. travnja, drugi 14. srpnja, a treći do 14. listopada.

Rokovi Javnog poziva za poticanje razvoja scenarija i razvoja projekata dugometražnih igranih, dugometražnih dokumentarnih i animiranih filmova su – za prvi rok, do 30. ožujka, a za drugi  14. rujna.

Sredstva za poticanje razvoja projekata serijskih televizijskih djela namijenjena su televizijskim dramskim djelima čije trajanje po epizodi nije kraće od 25 minuta i televizijskim humorističnim djelima koja po epizodi ne traju duže od 20 minuta.

Mogu konkurirati i kreativni TV formati za djecu i mlade čije ukupno trajanje serije nije kraće od 25 minuta, dokumentarnim televizijskim djelima koja nisu kraća od 20 minuta po epizodi te animiranim televizijskim djelima čije ukupno trajanje serije nije kraće od 24 minute.

Prvi rok je do 26. ožujka, a drugi do 10. rujna.

Razmatranje i vrednovanje projekata obavljaju umjetnički savjetnici za pojedine kategorije, koji čine Umjetničko vijeće koje usuglašava prijedlog liste prioriteta i raspodjele sredstava za područja obuhvaćena Javnim pozivom. Prijedlog liste prioriteta koji utvrdi Umjetničko vijeće podnosi se Hrvatskom audiovizualnom vijeću na usvajanje.

Ako umjetnički savjetnici tijekom postupka vrednovanja procijene da je pojedini projekt, prijavljen u kategoriji poticanja proizvodnje kvalitetan, ali mora proći kroz fazu razvoja scenarija ili razvoja projekata, razmatrat će ga u kategoriji poticanja razvoja scenarija i razvoja projekata.

Projekti koje Hrvatsko audiovizualno vijeće bude prihvatilo, sufinancirat će se sukladno raspoloživim sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra.

Odluke Hrvatskog audiovizualnog vijeća o raspodjeli sredstava bit će objavljene na havc.hr, gdje se nalaze detalji o natječaju.

Komentari