‘Boje plesa’ – novi ciklus Duška Šibla

O nastanku novoga razigranog, rasplesanog i nadasve ciklusa sjajnog raspoloženja, akademski slikar, trenutno u Londonu, Duško Šibl kaže:

“Jake boje su kompenzacija za zimsko sivilo i ‘lockdown’ sa silnim restrikcijama zbog covida ovdje u Engleskoj. Dok ja sjedim doma likovi u kolažima plešu u ludim bojama, bez opterećenja i inhibicija. Nema duboke poruke niti razmišljanja, samo želja za spasom iz ove situacije u kojoj smo već godinu dana.”

Ovom prigodom dodajemo kako niz pokretljivih, razgibanih, vrućih gesti u kontinuitetu, od harmonije do grča, uglavnom trolisti isprepletenih likova, povezanih ili svezanih poput cvijeća, tijela poput stabljika a glave poput cvijetova.


Precizno postavljena vibrirajuća tijela u određeni položaj dočaravaju nam završnu sliku koreografije, u nizu plesne manifestacije.

Različitost dominirajući boja daju sasvim određeni karakter kolažu, od ritma, brzine, do geste.

Šibl je kreirao vrlo poticajan ciklus, optimističan ponajprije, s izrazitom težnjom ka oslobođenju i pokreta u vrtlogu pripijenih tijela.

Iako lica osoba na ovim kolažima nisu odveć prepoznatljiva, njihova tijela govore više o njima i o onom što tinja ili gori u njihovim nutrinama.

Osloboditi udove, ruke, noge, osloboditi oči i vidjeti željeno, kretati se i pokretati se neprestano do ostvarenja.

Ciklus novih kolaža izveden je na srednjem, vrlo prihvatljivom formatu, koji je dovoljno velik i širok i dubok za svu tu nakupljenu energiju nametnute suzdržanosti.


Komentari