AKTovi akademskog slikara Alfreda Krupe 

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, akademski slikar iz Karlovca, Alfred Krupa, izlagao je na brojnim samostalnim izložbama u zemlji i svijetu,autor je značajnog opusa koga čini nekoliko ciklusa. Jedan od tih ciklusa posvećen je aktu.

Gospodine  Krupa, motiv akta zauzima važno mjesto u Vašem opusu.

Žena je nadahnuće umjetnicima od prapovijesti. Osim neizmjerno moćne komponente seksualne privlačnosti, žena i njezine tjelesne forme (akt) vezane su uz duboki/temeljni simbolizam: plodnost, stvaranje, izobilje, uspjeh, zemlja, majka, božica, zavodljivost, rađanje, ljubavnica, nježnost, smrt, inspiracija, profinjenost…Niti ja nisam izbjegao privlačnosti takve likovne tematike. Naravno, radi se o jednom sekundarnom, ali kontinuirano prisutnom segmentu rada sada već tridesetak godina.

Različito se pristupali tom motivu.


Ovisno o ideji i raspoloženju u trenutku stvaranja pristupao sam motivu žene i akta na razno-razne načine: deskriptivno, enformelski, minimalistički, ekspresionistički gestualno…i u raznim tehnikama i formatima. Tu ima olovke, crvene krede (sanguina), sepije, laviranog tuša, sumi-e slikarstva, ulja, pastela, kombiniranih tehnika. Također bavio sam se i fotografijom, analognom (formati filma 120 i 35) i digitalnom. A manje i prostornim oblikovanjem – skulpturom. Ponekad me ‘zabavljalo’ opisivanje detalja poput ruku i šaka žene, ponekad samo naznačivanje tjelesne forme u obliku jedne ili samo nekoliko linija, što
smatram većom vještinom od akademske deskriptivnosti koja je svakako nužna u fazi učenja, a i kasnije, a u nekim fazama sam odlazio i u ono što će netko nazvati ‘pornografskim’ – s vremenom mi je taj termin sve blijeđi i gube mu se granice jer u konačnici sve je to temeljno prirodno i normalno. Bilo je i ima dosta simbolističkih radova.

 

Radili ste sa živim modelima.

U 1990.-tim sam lako nalazio modele, od moje djevojke, njezinih prijateljica i drugih, a danas je to sve teže. Vidim povratak konzervatizma, anakronizama i hipokrizije. Da nije toga ili da živim na nekoj drugoj lokaciji na planeti moj bi opus bio značajno drugačiji.

Posebno Vas je zanimala i psiha.

Osim ženske tjelesnosti mene je zanimala i ženska psiha, zato ćete kod mene naći uvijek neki ženski portret, od djevojaka, žena do starica. Crtao sam njihove portrete na kavama u večerima nakon povratka s akademije, na likovnim kolonijama, na putovanjima, u Japanu. U biti mene opčinjava i nadahnjuje žena u svome totalitetu.

Aktove ste često izlagali.

Izlagao sam svoje aktove i erotske crteže na žiriranim izložbama u inozemstvu i to dva puta na izložbi erotske umjetnosti u Londonu (Erotic Art London 2018., 2019.), te jednom u Detroitu (’19th Dirty Show’, 2018.). Također sam aktove izlagao i u Parizu (‘Salon International des Arts Paris’, 2018.). Jedan nešto veći ciklus aktova bio je uključen u postav moje samostalne izložbe ‘Moderno slikarstvo tušem – Modern Ink Painting’ prošle godine u karlovačkoj gradskoj galeriji ‘Vjekoslav Karas’.

Komentari