Vlada od državne imovine očekuje više od 2 milijarde kuna

Robert Fajt / CROPIX

Ministar državne imovine Mario Banožić predstavio je ambiciozni plan upravljanja državnom imovinom, a najviše se oslanja na nastavak aktiviranja državne imovine i posebice na Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu.

Iako je najveći dio privatizacije predviđene u okviru akcijskog plana za uvođenje eura obavljen u prošloj godini, prodaja 90 manjinskih udjela našla se i u planu za 2020. (u tijeku je inače treći, zadnji krug ovog postupka), a od te tranše, kao i nastavka prodaje manjinskih udjela iz portfelja, vrlo su optimistična očekivanja, čak 870 milijuna kuna prihoda. Dodatnih 1,1 milijardu kuna Banožić procjenjuje ubrati s osnova dobiti državnih poduzeća.

Prema posljednjim podacima za 2018. godinu u proračun se sliko manje od 780 milijuna kuna. Najveću dobit donijela je Ina, 560 milijuna kuna, a slijede je HEP i druga velika poduzeća.

Od prodaje stanova očekuje se 18 milijuna kuna

Od dobiti iz portfelja CERP-a predviđa se prihod od 14 milijuna kuna, upola manji od procjene za 2019. Od nefinancijske imovine, pak, ukupno je u planu uprihoditi 240 milijuna kuna. Među ostalim, Ministarstvo predviđa zaključivanje 150 ugovora o prodaji građevinskog zemljišta, vrijednosti 45 milijuna kuna.

Putem javnog natječaja slijedi i prodaja 70 stanova iz portfelja Ministarstva vrijednosti 18 milijuna kuna, a zacrtana je još jača komercijalizacija nekretnina koje su prenesene na upravljanje Državne nekretnine, tvrtki od koje se uz ostalo očekuje i 86 milijuna kuna od naplate od korisnika nekretnina, te još 16 milijuna po osnovu opomena.

Ministar Banožić u svom planu najavljuje i povećanje broja kampova pod upravljanjem Ministarstvu sa sadašnjih 12 za još 77, što će uslijediti donošenjem zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu. Tih 77 kampova neće, kako se na prvi pogled može zaključiti iz Plana, postati vlasništvo, nego će zemljište na kojemu se nalaze kampovi u čiji temeljni kapital svojedobno u pretvorbi nije bilo uneseno, sada biti dano u dugogodišnji zakup, a moguće i prodaju.

Lanjski zadaci uspješno obavljeni

Iz Plana se doznaje i da su neki drugi lanjski zadaci i više nego uspješno obavljeni. Primjerice, planirana je bila prodaja 35 poslovnih prostora vrijednih 1,7 milijuna kuna, a sklopljeno je 65 ugovora vrijednih 66,5 milijuna. Plan je ove godine prodati 70 poslovnih prostora vrijednih 9 mil. kuna.

Na zahtjev Vatroslava Karamarka, vlasnika obrta Škrapa iz Zadra, Vlada je u petak odobrila pokretanje postupka javnog natječaja za dodjelu koncesije za uzgoj školjki u Novigradskom moru. Riječ je o površini 120 tisuća četvornih metara, za koje bi se koncesija procijenjene vrijednosti 37 milijuna kuna izdala na rok od 20 godina. Vlada je odobrila i pokretanje postupka za koncesiju za uzgoj morske spužve. Radi se o lokaciji nadomak otoku Olibu, površine 945 tisuća četvornih metara, za koje se također predviđa 20-godišnja koncesija, a procijenjena joj je vrijednost 11,2 mil. kuna. Inicijativu za ovu koncesiju pokrenula je tvrtka Volo iz Samobora, piše Poslovni dnevnik.

Komentari