U Hrvatskoj aktivno samo 59 posto registriranih poslovnih subjekta

Pixabay

Od 288.991 registriranog poslovnog subjekta, 169.637 ili 58,7 posto je aktivno, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) o broju i strukturi poslovnih subjekata u rujnu.

Najveći udio i aktivnost među poslovnim subjektima imaju trgovačka društva kojih je krajem rujna bilo registrirano 214.161, a aktivno 135.024 ili 63 posto.

Ustanova, tijela, udruga i organizacija bilo je 71.271, od toga aktivnih 33.752 ili 47,4 posto. Registriranih zadruga bilo je 3.559, a aktivnih 861.

U Hrvatskoj je krajem rujna poslovao i 87.215 subjekt u obrtu i slobodnim zanimanjima.

Krajem rujna ove godine, od ukupno 169.637 aktivnih pravnih osoba 72.857 ili 42,9 posto nije imalo zaposlenih.

Slijede pravne osobe s jednim do devet zaposlenih kojih je bilo 80.007 ili 47,2 posto ukupno aktivnih, potom oni s 10 do 49 zaposlenih kojih je bilo 12.818 ili 7,6 posto.

Udio srednje velikih subjekata s 50 do 249 zaposlenih je dva posto ili 3.350, a samo 0,4 posto otpada na velike subjekte s više od 250 zaposlenih i takvih je bilo 340.

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četirima područjima djelatnosti – trgovini na veliko i na malo, popravku motornih vozila i motocikla s udjelom registriranih od 18,2 posto i aktivnih od 16,9 posto; prerađivačkoj industrija s udjelom registriranih od 7,8 posto i aktivnih od 8,7 posto; stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima s udjelom registriranih od 10,2 posto i aktivnih od 12,5 posto; te ostalim uslužnim djelatnostima s udjelom registriranih od 16,9 posto i aktivnih od 13,4 posto.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik – u njemu se nalazi 78,7 posto subjekata. U državnom vlasništvu je 0,8 posto subjekata, mješovitom 0,5 posto, kao i u zadružnom, a za 19,5 posto pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

U strukturi trgovačkih društava uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, kojih je bilo 156.685 registriranih, a 97.506 aktivnih.

Prema brojnosti drugi oblik je jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, kojih je registrirano 54.638, a aktivno 35.926, pokazuje izvješće DZS-a.

Komentari