Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu 1,227 milijardi kuna

Twitter

Riječki gradonačelnik Marko Filipović danas je na kolegiju izvijestio da je gradski proračun za 2022., prema prijedlogu koji prihvaća Gradsko vijeće, 1,227 milijardi kuna.

– To je povećanje od 1,5 posto ili 17,6 milijuna kuna u odnosu na proračunske prihode i primitke 2021. Predloženi rashodi i izdatci gradskog proračuna za sljedeću godinu su 1,202 milijarde kuna, a to je porast prema lanjskom iznosu za 1,9 posto, rekao je Filipović.

Ocijenio je da je predloženi proračun realan i održiv u okvirima pandemije.

Razlika prihoda i rashoda je namijenjena za pokrivanje manjka Grada Rijeke, a tako je planirano i u projekcijama proračuna za 2023. i 2024. Zbog smanjenja udjela iznosa iz europskih fondova u proračunu za investicije sljedećih godina, projekcije gradskog proračuna za 2023. su 1,05 milijardi, a za 2024. 973 milijuna kuna.


Sukladno predizbornom obećanju, planira se smanjenje prireza, istaknuo je gradonačelnik. U 2022. planira se smanjenje stope za jedan postotni bod, s 15 na 14 posto. U 2023. godini 13, a u 2024. 12 posto, s ciljem da se u 2025. prirez smanji na ciljanih 10 posto.

U proračun je ugrađen nastavak financiranja velikih projekata, poput kompleksa Benčić, gdje će se uređenje infrastrukture i javnih površina dovršiti sljedeće godine. Planira se nastavak gradnje POS-ovih stanova, ulaganje u komunalnu infrastrukturu poput sortirnice otpada u Mihačevoj dragi te poslovne zone Bodulovo.

– Povećat će se subvencije poduzetnicima te iznos za javne potrebe u sportu. Planirana su i povećana ulaganja u sustav odgoja i obrazovanja s povećanjem kapaciteta dječjih vrtića, naveo je Marko Filipović.

Gradskom vijeću se predlaže i proširenje urbane aglomeracije Rijeka na još četiri jedinice lokalne samouprave. Naime, urbanu aglomeraciju Rijeka 2015. godine formirali su gradovi Rijeka, Kastav, Kraljevica i Opatija te općine Čavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošćenička Draga i Viškovo.

Takav sastav aglomeracije vrijedio je u financijskom razdoblju od 2016. do 2020.

U međuvremenu su i Grad Bakar te općine Jelenje, Matulji i Omišalj iskazali interes za priključenje, pa su i njihova predstavnička tijela potvrdila takve odluke.

 

Komentari