Poskupljuju cigarete, alkohol i zaslađena pića; Evo kod koja bi dva alkoholna pića cijena trebala ostati ista

Duhanski proizvodi, alkoholna pića i zaslađena pića od danas, 01. travnja, će poskupjeti. Procjenjuje se da bi kutija cigareta mogla biti skuplja za dvije kune, alkoholna pića do tri kune po litri, a sokovi ovisno o količini dodanog šećera. Također, sokovi koji ne sadržavaju šećer mogli bi pojeftiniti. Od trošarina su izuzeti vino i pivo, pa bi njihova cijena trebala ostati ista.

Odluku o tome donijela je Vlada prije 10 dana privativši uredbe kojima regulira trošarine i posebne poreze na te proizvode. Prihvaćene su tri uredbe – o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode, visini trošarine na alkohol i alkoholna pića te o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića, koje stupaju na snagu 1. travnja.

Neće biti trošarine na e-tekućine

Uredbom o visini trošarine na duhanske prerađevine i duhanske proizvode povećava se specifična trošarina i to za 35 kuna, s 335 kuna na 370 kuna za tisuću komada. Proporcionalna trošarina se ne mijenja i ona ostaje 34 posto od maloprodajne cijene. Minimalna trošarina na cigarete se povećava sa 755 na 824 kune za tisuću komada cigareta. Trošarina se povećava i za sitno rezani i ostali duhan za pušenje, sa 600 na 800 kuna za kilogram. Na 800 kuna će se povećati i trošarina na cigare i cigarilose (za tisuću komada), kao i na grijani duhanski i novi duhanski proizvod (za jedan kilogram). Neće, pak, biti trošarine na e-tekućine odnosno ona ostaje nula kuna.

Uredbom o visini trošarine na alkohol i alkoholna pića trošarina na etilni alkohol iznosit će 6.000 kuna po hektolitru čistog alkohola, što je 700 kuna više od sadašnjih 5.300 kuna. U postotku riječ je o povećanju za 13,2 posto, a u Vladi procjenjuju da bi to do kraja godine donijelo 30,3 milijuna kuna više s osnova te trošarine. Trošarine na pivo, vino i ostala pića dobivena vrenjem se ne mijenja, poručuje iz Vlade.


Vlada je donijela i uredbu o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića, kojim se ništa ne mijenja kod kave već su promjene vezane za izračun posebnog poreza na bezalkoholna pića te energetskih pića. Sada se na bezalkoholna pića posebni porez plaća samo u fiksnom iznosu – 40 kuna po hektolitru, a po novome će ovisiti i o volumenu i sadržaju šećera.

Komentari