Krešimiru Jušinskom novi mandat u Falcon brokerima

Hanfa

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na 6. ovogodišnjoj sjednici donijelo je rješenje kojim se daje suglasnost Krešimiru Jušinskom za novi mandat u trajanju od pet godina u upravi društva Falcon brokeri za investicijske usluge iz Zagreba, priopćila je Hanfa.

Istom društvu izdano je i rješenje kojim se utvrđuje da je društvo postupilo po ranije izdanim nadzornim mjerama i nalozima Hanfe te da su otklonjene utvrđene nepravilnosti.

Osim toga, u priopćenju Hanfe se navodi kako su izdana četiri rješenja kojima se daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja, i to preddruštvu Budi siguran iz Splita, Tomislavu Periću iz Zagreba, osnivaču obrta CO 1112-TP, Damiru Omanoviću iz Sesvetskog Kraljevca, osnivaču obrta CO DAST i Ivanu Matkoviću iz Zagreba, osnivaču obrta Cromat.

Istodobno izdana su i dva rješenja kojima je prestala važiti dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja i to Vesni Cingesar iz Varaždina, vlasnici obrta ME-Cingesar te Željku Radaku iz Splita, osnivaču obrta Certus Plus, navodi se u priopćenju Hanfe.

Komentari