Hanfa: Izdavatelji oslobođeni naknade za 2020.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga – Hanfa oslobodilo je izdavatelje plaćanje naknade za 2020. godinu, a OTP osiguranju zabranilo isplatu dividendi, priopćili su u ponedjeljak i Hanfe.

“Upravno vijeće Hanfe na danas održanoj, izvanrednoj sjednici donijelo je odluku kojom se izdavatelji oslobađaju plaćanja naknade za cijelu 2020. godinu. Hanfa time nastoji doprinijeti olakšanju novonastale situacije i smanjenju njihovih troškova poslovanja”, navodi se u priopćenju.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i javno se objavljuje na internetskim stranicama Hanfe.

Hanfa je također na današnjoj sjednici donijela i odluku kojom se OTP osiguranju zabranjuje isplata dividendi iz zadržane dobiti u godinama od 2016. do 2019., a prema odlukama Glavne skupštine tog osiguranja održane 19. ožujka ove godine i to najmanje do 30. travnja 2021.


Komentari