MINISTAR ĆORIĆ O PORASTU CIJENA: Ne treba strahovati od takvih nedozvoljenih praksi

Zeljko Puhovski / CROPIX

Porast cijena je posljedica činjenice da su cijene energenata proteklih mjeseci značajno narasle na svjetskim tržištima, to se prelijeva u proizvodni proces i samim time se reflektira i na cijene, rekao je Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoj.

Cijene u kunama i u eurima

U rujnu se cijene u hrvatskim trgovinama moraju početi označavati u kunama i eurima, na pitanje kakvi će biti kontrolni mehanizmi, Ćorić je rekao da se to ne može vidjeti, da ta logika ” ne drži vodu”.

– Na tržištu dobara i usluga postoji konkurencija, ona se cjenovno bori za potrošače. Bilo kakvo neopravdano povećanje cijena će, od strane potencijalnih potrošača, biti honorirano tako da se okrenu drugom, alternativno proizvodu, rekao je Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja.Naglasio je da ne treba strahovati od takvih nedozvoljenih praksi.

– Ono što su pokazali posljednji ulasci u eurozonu čitavog niza zemalja, to je da je inflacijski učinak tih ulazaka u eurozonu i preuzimanje eura kao valute značajno manji od jednog postotnog boda, to je 0,2% prosječno, dodao je.

Vijeće EU-a u lipnju treba donijeti službenu odluku o ulasku Hrvatske u eurozonu, za što trebamo ispuniti kriterij o stopi inflacije.

– Inflacijski kriterij je od početka kriterij nominalne konvergencije. Nismo u problemu, inflacijski kriterij će se gledati na način da se zemlje koje značajno odstupaju od prosjeka izbace, u tom konkretnom slučaju, Hrvatska će biti okviru kriterija, dodao je.

Noćas se mijenjaju cijene goriva, ministar je rekao da živimo u vremenu kada cijene na svjetskim tržištima, pogotovo nafte, osciliraju, no ne vjeruje da treba od toga strahovati i vjeruje da će se cijene naftnih derivata stabilizirati sljedećih mjeseci.

Komentari