Marić računa da će mu Mikulićevi inspektori kaznama namaknuti pola milijarde kuna

U projekciji Državnog proračuna za ovu godinu, prihod od poslovanja iznosi 144,13 milijuna kuna. No, željeli bismo ukazati na jedan zanimljiv detalj, a to je da su prihodi od kazni i upravnih mjera za 2020. planirani u iznosu 589 milijuna kuna, točno 10 posto više od planiranih prihoda u 2019. godini.

Uz pretpostavku da većinu kazni piše državni inspektorat (jedan dio otpada na MUP i prometne kazne), može se primijetiti nesklad između izjava ravnatelja inspektorata da “Državni inspektorat neće biti primarno represivni sustav” i povećanja prihoda od kazni za 10 posto.

Zašto je tome tako, upitali smo glavnog Državnog inspektora Andriju Mikulića, a upit smo poslali i u kabinet predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, no do trenutka objave ovog teksta, odgovore nismo dobili.

Izvor: Ministarstvo financija

Analizirajući tablice projekcije proračuna za ovu godinu, iščitava se kako uz ukupne prihode postoje i ukupni rashodi, što je uostalom i uobičajeno.

Tako rashodi od poslovanja iznose 141,3 milijuna kuna dok su ukupni rashodi predviđeni u visini 147,2 milijuna kuna pa razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosi 2,1 milijun kuna što zapravo znači manjak za taj iznos u Državnom proračunu.

Promatrajući ukupne prihode, vidljivo je kako ukupni prihodi od poreza iznose 84 milijuna kuna, a od doprinosa 24,99 milijuna kuna. Na pomoć iz inozemstva tzv. darovnice i od subjekata unutar općeg proračuna otpada 18,75 milijuna kuna.

Prihodi od imovine predviđeni su u iznosu od 2,36 milijuna kuna, a prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama 4,6 milijuna kuna. Na kazne, upravne mjere i ostale prihode otpada 619.298,503 kuna.

Prihodi iz proračuna predviđeni su u iznosu od 7,41 milijun kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine oko jedan milijun kuna.

Predviđeni prihodi od prodaje neproizvodne dugotrajne imovine za ovu godinu iznose 99.200 kuna, a od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 619.048 kuna. Prihodi od prodaje proizvedene i kratkotrajne imovine iznose 291.075 kuna.

Kakvo će biti odstupanje od predviđenog i stvarnog odnosa ukupnog prihoda i rashoda vidjet će se tek početkom sljedeće godine kada će se podvući crta ispod ove, ionako teške godine u svim životnim oblicima, a ne samo financijskom smislu.

Vladi i Glavnom državnom inspektoru poslali smo upit zašto je planirana stavka u proračunu povećana za 10 posto u odnosu na lani, ali do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.

Komentari