Kristina Nuić Prka: Interpretacija je dio zanimanja turističkog vodiča pa su ovakva nastojanja velika anomalija i stvaranje anarhije

Kristina Nuić Prka, predsjednica Zajednice turističkih vodiča Hrvatske

Tragom napisa o tome kako se u Hrvatskoj uvodi novo zanimanje – interpretator kulturne baštine, za portal Otvoreno.hr upitali smo Kristinu Nuić Prka, predsjednicu Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske što misli o tome i kako će se to “novo zanimanje” odraziti na rad turističkih vodiča.

“Upoznati smo s nastojanjima uvođenja novog zanimanja ‘interpretatora kulturne baštine’  kojeg provodi udruga Interpret Europe već prije pola godine, a nadležna državna agencija nas je zamolila da se očitujemo o tome. Smatramo kako se samo treba poštivati zakon i sve će biti u redu. Naime interpretacija je dio zanimanja turističkog vodiča pa su ovakva nastojanja velika anomalija i stvaranje anarhije”, rekla je Kristina Nuić Prka.

Posao turističkog vodiča određen Zakonom

Naime, prema članku 69. Zakona o pružanju usluga u turizmu propisano je da je turistički vodič osoba koja pruža turistima usluge pokazivanja i stručnog tumačenja prirodnih ljepota i vrijednosti, kulturno-povijesnih spomenika, umjetničkih djela, etnografskih  i drugih znamenitosti, povijesnih događaja, ličnosti, legendi o tim događajima i ličnostima, gospodarskih i političkih tijekova i zbivanja.


U tom se članku nadalje navodi kako se turističkim vodičem ne smatra osoba koja obavlja poslove stručnog vođenja u muzeju, galeriji, zaštićenim područjima, na arheološkom lokalitetu i slično, gorski vodič, planinski vodič, speleološki vodič, voditelj u ronilačkom turizmu, vodič u lovu i ribolovu te nastavno osoblje obrazovnih ustanova kada izvodi izvanškolsku ili terensku nastavu.

Državne institucije rade nered u turizmu

“Sve osobe koje su završile edukaciju za interpretatora, a nisu turistički vodiči, upozoravamo da se izvrgavaju kazni inspekcije, jer krše zakon. Iz objavljenih uvjeta provedenih edukacija proizlazi da su jedinice lokalne i regionalne uprave, ali i Ministarstvo turizma koje ih podupire, institucije koje rade nered, a trebalo bi biti suprotno. Oni osobama raznih zanimanja omogućavaju ovakve edukacije, bez da su ih prethodno upozorili na zakonska ograničenja”, istaknula je Kristina Nuić Prka. Dodala je kako to omalovažava struku.

Iako se protive upisivanju interpretatora kulturne baštine kao zanimanja u radnu knjižicu, Kristina Nuić Prka navodi kako je i Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske uključena u te edukacije.

Naime, interpretacija baštine i storrytelling sastavni su dio posla turističkog vodiča, a edukacija samo pomaže da se taj posao još bolje radi. Nakon edukacija u Labinu i Puli, one će se održati i u Splitu.

Edukacija je namijenjena samo turističkim vodičima

“Mnogi naši turistički vodiči pohađali su tečaj za certificirane interpretacijske vodiče, bili su zadovoljni i preporučujemo ga ostalim turističkim vodičima. No, samo kao dodatnu edukaciju na zakonski propisan tečaj za turističke vodiče. Turistički vodiči sudjeluju na edukacijama kako bi saznali načine i mogućnosti nove interpretacije nekih kulturno-povijesnih znamenitosti, primjerice na koji način opisati katedralu sv. Duje, a da to bude turistima zanimljivo. Svaki vodič interpretira na svoj način”, rekla je Kristina Nuić Prka.

Dodala je kako u Zajednici smatraju da se edukacija vodiča mora poboljšati sukladno europskoj normi EU 15565:2008. Istaknula je i kako je Pravilnik sukladno zakonu trebao biti donesen još 2. ožujka 2018. godine, ali ipak nije.

Europski socijalni fond financira edukacije za interpretatora baštine

Podsjetimo kako je zapravo došlo do zbrke i komplicirane situacije. Nacionalna koordinatorica za interpretaciju baštine Interpret Europe Manuela Hrvatin i njezina Udruga pokrenuli su edukacije za buduće interpretatore kulturne baštine.

Hrvatin piše priručnik koji će pomoći svima onima koji se žele baviti tim poslom, za kojeg smatra kako je – posao budućnosti. To se provodi u sklopu projekta Rudnici baštine, financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

No iako su mnogi mediji prenijeli kako se radi o novom zanimanju i to uzeli kao gotovu stvar, napominjemo kako to još uvijek nije zanimanje vec se radi o nastojanjima da to postane.


Komentari