Investicijski fondovi ponovno bilježe više gubitnika

Među investicijskim fondovima, prema podacima HRPORTFOLIO-a, u četvrtak su 12. studenog, nakon jednodnevne pauze, gubitnici ponovo bili u većini.

Naime, 51 je investicijski fond ili 56,67 posto bilježio gubitke, dok ih je 39 ili 43,33 posto bilježilo dobitke.

Među dioničkim investicijskim fondovima ovaj je puta, nakon 3 uzastopna dana vladavine dobitnika, gubitnika ponovo bilo više. Naime, 19 je fondova bilježilo pad a 6 rast vrijednosti. Tako su se gubici kretali u rasponu od 0,01 posto Generali Nova Europa fonda do 1,87 posto Generali Energija fonda. S druge su se pak strane dobici kretali u rasponu od 0,07 posto Generali BRIC fonda do 0,71 posto ZB BRIC+ fonda.

I kod mješovitih investicijskih fondova ovaj je puta, za razliku od dana ranije, gubitnika ponovo bilo nešto više. Naime, 10 je fondova izgubilo a 9 dobilo na vrijednosti. Tako su se gubici kretali u rasponu od 0,07 posto HPB Global fonda do 0,54 posto ZB global fonda. S druge su se pak strane dobici kretali u rasponu od 0,01 posto HPB Bond Plus fonda do 0,21 posto Generali Balanced fonda.

Među obvezničkim investicijskim fondovima i ovaj je puta, 2. dan za redom, dobitnika bilo više. Naime, 10 je fondova dobilo a 6 izgubilo na vrijednost. Tako su se dobici kretali u rasponu od 0,02 posto Erste Adriatic Bond fonda do 0,16 posto InterCapital Bond – klasa B fonda. S druge su se pak strane gubici kretali u rasponu od minimalnih 0,00 posto PBZ Dollar Bond, PBZ Dollar Bond fond 2 i Raiffeisen USD 2021 Bond fondova do 0,26 posto Platinum Corporate Bond – klasa B fonda.

I među kratkoročnim obvezničkim investicijskim fondovima i ovaj su puta, 11. dan za redom, dobitnici bili u većini. Naime, 14 je fondova dobio a 8 izgubilo na vrijednosti. Pritom su i dobici i gubici bili uglavnom minimalni. Tako su pak značajniji rast vrijednosti zabilježili Generali Plus fond (0,01 posto), PBZ Euro Short Term Bond fond (0,02 posto), Raiffeisen Flexi Euro kratkoročni obveznički i PBZ D-START fondovi (po 0,03 posto) te Erste E-Conservative i Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički fondovi (po 0,05 posto). S druge je pak strane značajniji pad vrijednosti zabilježio OTP Short-term bond fopnd (-0,01 posto).

Među posebnim fondovima ovaj puta, za razliku od dana ranije, tek gubitnici. Naime, svih je 7 fondova zabilježilo pad vrijednosti. Tako su se gubici kretali u rasponu od 0,13 posto FWR Multi-Asset Strategy I fonda do 0,82 posto Raiffeisen Dynamic fonda.

Komentari